sim only abonnement

Sim Only 12 Maanden

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belefficiënten simpel helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Simyo.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige smartphone kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u makkelijk Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van betekenis Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract informatie over:

 • Wat deabonnementskosten per maandis.
 • Wat de totale korting op uwcontract is.
 • Wat de totale abonnementspremieelke maand is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste optieis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? zekerkunt u het ook allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het doorslaggevend dat u met eenaantal dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u permaand nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan mobiel internet u per maandverbruikt.

Op het moment u uw smartphone gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er immer wel eentje die bij upast.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel belangrijkdat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobiele telefoon zit.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Aanwijzingen engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementis niet altijd heel duur! geheel niet als je al in het bezit bent van eengoede mobieltje . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder smartphone en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwesmartphone te hebben is er dezogenoemde “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een overeenkomst voortelefonie waarbij je uitsluitend een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de kosten die je perperiode betaaltredelijk minder veel zullen wordendan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een internet en mobielbellen abonnement koopt voor €12 tot €22 per maand, terwijl de meeste abonnementen pasaanvangen bij 25euro. Je bespaart al gauw 40% of meer op de onkosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de provider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het voordeligste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is meestal genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

normaal gesprokenkan een mobiel bellenbedrijventwee maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of dekoper laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per aanbieders. Dat staat in de voorwaardenvan de polis van het internet en mobielbellen abonnement.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun contract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt overhet algemeen van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekostprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keus van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeuze maakt.

Abonnement met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks smartphone krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestaltevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltjewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieletelefoon aan te schaffen, dan is hetslim om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(clusterdata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij acuut een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Onder andere Vodafone en Tele2.

En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Ondermeer Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn overhet algemeen laag.

Aanschaf van een SIM-only contract heeft enkele pre’s ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief mobieletelefoon.

 • Je kunt enormgeld besparen op de kosten.
 • Kies voor een korte contractduur, dankun je snel overstappen als eenandere partij een voordeliger contract aanbiedt.

  Pluspunten Sim Only internet

  Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigeprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven