beste sim only

Sim Only 200 Mb

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleasy helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juisteoptie. Bij Belsimpel vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Simyo.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossesmartphone

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je per maand kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement aan gaan issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomprovider, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is voordat ueen Sim Only contractbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

De diverse Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een klein bedrag een Sim Only aankopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met telefoon, is hetmeestal lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je je contract elke maand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementeen optie is bij jeprovider. Je kan dan het bestemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een mogelijkvervelend iets van een internet enmobiel bellen abonnement is dat je alsconsument zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is denken wij voldoende om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudetelecomaanbieder kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon ook simlock vrijkunnen maken.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Niet alleaanbieders verrekenen die kosten met de eerstemaand, andere personen laten de aansluitkostenapart betalen.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regelook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeuiteraard wel je bestaande 06-nummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 kalenderjaar. Sinds kort kun je tevens hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je op de keperbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je zoekt naar een Sim Only? Vindt hier demeest voordelige Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en snel het goedkoopste Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlycontract dan af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeelke maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je snel je verbruik berekenenvoor onder meer de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest goedkope Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesimpel het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en hierna kun je het Sim Only contractaan gaan bij detelecomaanbieder.

Scroll naar boven