sim only maandelijks opzegbaar

Sim Only 5 Gb Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers enslimme service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobieltje hebben en die het jammer of teduur vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ toestel aankopen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk helemaal voor, door het duurdere abonnement.Op het moment dat je een Sim Only contract afsluit,ontvang je enkel een simkaart. Die simkaart is gekoppeld aan een mobiel nummer(automatisch).

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel van belangdat je dit aangeeft bij het invullen van jouw gegevens. Als je het nietdoorgeeft, is de kans groot dat nummerbehoud later niet meer mogelijk is.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Waarom is een Sim Only contractvoordeliger?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het niet nodig hebben van detelefoon. Bij eenalgemenetelefoonabonnement betaal je jouw jaarlijksekosten van je abonnement in twee delen.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jetelefoon regelendat je na de duur van je contract jesmartphone voor 100% hebtbetaald. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24termijnen. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk contract zonder mobieltje voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is denken wij voldoende om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen vaak gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweaanbieder onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Tegenwoordig iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een standaard abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel overtollige kosten. De prijs die je normaliter voor je ‘gratis smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en derhalve houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeus op welk moment je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is met namebruikbaar als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor allerleiaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleproviders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk providerheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Holland kent 4 netwerkproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zichhet meest op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven