t mobile sim only

Sim Only Aanbieders

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de kosten voor uw abonnement.Op welk moment u een abonnement mettelefoon afsluit, betaalt u terstond de kosten voor de smartphone. Meteen Sim Only contractbent u normaal gesprokenvoordeliger uit, dat zult u al simpel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieltje.

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor Stel dat jetochook een nieuwetoestel nodig hebt, dan kun je zelf een lostoestel kiezen en aanschaffen.Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1 maal moetbetalen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3algemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetgewenst om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn providersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Onder andere Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn in deregel laag.

Waarom is een Sim Only abonnementefficiënter?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het ontbreken van detelefoon. Bij eenordinaireabonnement metmobiele telefoon betaal je jouw periodiekekosten in twee delen.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jetoestel zorgen ervoordat je na de contractduur jesmartphone helemaal hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24termijnen. Doordat je deze kosten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk abonnement het goedkopere bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je toestel? Vind je het doorslaggevend dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder smartphone dat je benodigd en de periodieke abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat is het verschil tussen een contract en Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract neemt de beller geentelefoon af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deklant van het internet en mobielbellen abonnement, moet zelf een mobieletelefoon regelen.

Bij een smartphone met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de smartphone , belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de prijs zijn inbegrepen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandlasten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De eerste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deeenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder meerkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driestandaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor uiteenlopendeaanbieders. Providerszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueleaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zichveel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven