sim only nummerbehoud

Sim Only Aanbieding Onbeperkt Bellen

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij devoordeligste providers enuitstekende service.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Een Sim Onlycontract is een prima beslissing wanneer je al een smartphone hebt en daarnog tevreden over bent. En een Sim Onlycontract kan stukken goedkoper uitvallen danaanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart aanschaft,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je merktin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een abonnementmet telefoon. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Voorbeeld berekening

We nemen een iPhone als voorbeeld. Een nieuwe standaard smartphone kost los al minimaal 769 euro. In combinatie met een telefoonabonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse abonnement kost dan 50 euro, indien dit abonnement wordt afgesloten kost dit 970 euro per 12 maanden. Bij een Sim Only abonnement kost een vergelijkbaar contract met een telefoon 30 euro, wanneer je de Samsung mobieltje los zou kopen met een Sim Only abonnement is een telecomabonnement kost dat in totaal 910 euro. Een normaal telefoonabonnement is dan vooral ideaal voor de klant die zo eenvoudig mogelijk een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aankopen, daar waar een internet en mobiel bellen abonnement is een telefoniecontract in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke smartphone } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is waarschijnlijk voldoende om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenelke maand of een elk jaarcontract heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees over hetalgemeen elke maand overstappen. Deduur van het abonnement is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker ten hoogste achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobieltjes, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige kosten te geld besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomprovider of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’contract afloopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomaanbieder. Wel zoduidelijk.

Overstappen naar een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder levert zeker pluspuntenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigheid van het contract.

Geld overhouden door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is afhankelijk van je provider. Enkele providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel abonnement kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jecontract eindigt bij jetelecomaanbieder en sluitaanstonds een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven