goedkoopste sim only abonnement

Sim Only Aanbiedingen Abonnement

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleasy helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuzemogelijkheid. Bij Beleenvoudig vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Ben.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement vinden ismakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtgewoonthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only abonnementbestelt of gedurende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Pre’s Sim Only maandelijks opzegbaar

Wat zijn de voordelen van eenelke maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een maandelijks opzegbaar Sim Only contract heb jealle vrijheid om je contract maandelijksop te zeggen. Tevens ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er 5telecomaanbieders die elke maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only per maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- elke maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of twee jarig contract.

De voordelen van Sim Only

Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de kosten. Heel veel mensen betalenmeestal meer voor desmartphone bij hunbelcontract, dan voor hundure gebruik. Hoeveel erte geld overhouden valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het goedkopere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 3 maanden. Dat is denken wij sufficient om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenper maand of een elk jaarcontract heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees in de regel per maand overstappen. Decontractduur is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een anderetelecomprovider regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op desmartphone. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobieltjes, terwijl 3G op veruit demeeste smartphones werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geld besparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobiele telefoonwaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(arsenaaldata, minuten en sms’jes per maand) erg veel identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij meteen een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Onder meer Vodafone en Tele2.

En er zijn aanbieders die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn overhet algemeen laag.

Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft eenaantal pre’s ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief smartphone.

  • Je kunt enormgeld overhouden op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je in enkele stappen overstappen als eenandere partij een goedkoper contract aanbiedt.

    Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomprovider zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is afhankelijk van je telecomaanbieder. Eenaantal providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jeovereenkomst eindigt bij jeaanbieder en sluitmeteen een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven