sim only abonnement vergelijken

Sim Only Abbo

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement aan gaan. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement aan gaan ismakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtsimpelthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereprovider, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Pre’s Sim Only per maand opzegbaar

Wat zijn de pluspunten van eenmaandelijks opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een elke maand opzegbaar Sim Only contract heb jealle vrijheid om je contract per maandop te zeggen. Tevens ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er vijftelecomaanbieders die per maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only maandelijks opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- elke maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of twee jarig contract.

De pluspunten van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, bespaar jeop vaste lasten. De meeste klanten betalenmeestal meer voor detelefoon bij huncontract, dan voor hunuiteindelijke verbruik. Hoeveel erte besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije doorsnee mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de batterij wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de oplossing om gedurende je contract voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenelke maand of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly providers kunnen abonnees in de regel maandelijks overstappen. Decontractduur is meestal 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Tegenwoordig iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt met name doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel onnodige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘kosteloos mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige onkosten te uitsparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobiele telefoon ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1maal moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je op zoek bent naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen omeasy en in enkelestappen het meest goedkope Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlyabonnement dan af te sluiten. Om hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet contract te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeelke maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor onder meer de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeenvoudigen simpel het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetvoordeligste contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en dan kun je het Sim Only contractvinden bij deprovider.

Scroll naar boven