sim only onbeperkt bellen en internet

Sim Only Abonnement 1 Maand

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belsnelen simpel helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeuze. Bij Belsimpel vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Ben.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Loopt de duur van jeabonnement van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer mobiele telefoon , dan is hetinteressant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Overstappen naar een Sim Only contract isdaarom een goede manier om je maandelijkse uitgaven voor een Mobiel abonnement aanzienlijk teverlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoud van de service (declusterdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor een of tweejaren x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met onder meer kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieeenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Goedkoopste Sim Only

Sim Onlyabonnementen zijn erg goedkoop. De meestvoordelige Sim Onlyabonnementen zijn af te sluiten voor €2,50 per maand.Hiervoor krijg je een beperkte arsenaalbelminuten, sms’jes en internetdata.

Of je nou kiest voor een beperkt Sim Only abonnement of een uitgebreid abonnementmet belminuten, sms’jes en onbeperkt internet: bij ons kun je Sim Onlyvergelijken zodat je een goedkope SimOnly vindt die bij jou past.

De vijfpluspunten van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis aanzienlijk voordeliger dan een soortgelijk abonnementmet telefoon. Bij een abonnement met een nieuwesmartphone ontvang je meestal kortingen op de nieuwe smartphone, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de aanbieder het apparaatook terugverdienen. Je kunt daarom inde regel kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse mobieltje bijdrage,hierdoor valt het abonnement immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only abonnementgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de aanbiedereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde contract in combinatie met een mobiele telefoon. Je huidige apparaatmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je mobieletelefoon simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope aanbieders kunnentot 80% voordeliger uitvallen dan eentelefoonabonnement met mobiele telefoon. Dat scheelt nogal.
 2. Elke maand opzegbaar:Wie een abonnement afsluit met mobieltje , kan daar zo 2jaar aan vastzitten. Een Sim Only abonnement iselke maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het aangaan van een Sim Onlycontract heb je gegokt hoeveel je maandelijks belt en smst. in feite weet je het niet zo goed. Dat geeft compleetniet. Zat je er volledig naast? Dan kun je het Sim Only abonnement iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete mobiele telefoon : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere toestel die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal smartphones,maar je mag uit honderden smartphones je favoriet kiezen.
 5. Je oude toestel magblijven: wellicht doet je oudesmartphone het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only abonnementvolledig geen telefoon aan teschaffen. Je oude toestel hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft tevens niet. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij het mobieltje oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Om te bepalen welk telecomabonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

  Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

  Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere aanbieder op te latenzeggen.

  Kies een goedkoop Sim Only abonnement

  Nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je alleeneen simkaart en geen smartphone. Dat is dus wat een Sim Only is.

  Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overbodige kosten. De prijs die je normaliter voor je ‘gratis smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regeltevens nieuwe actie)tarieven.

  Stap je over vantelecomprovider, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertoch naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

  Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel desimpeleSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobiele telefoons.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder meerkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3gewoneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

  Geld besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

  Wil je geld overhouden opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement is gebondenaan van je aanbieder. Niet alle aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jecontract eindigt bij jeprovider en sluitmeteen een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven