sim only onbeperkt bellen en internet

Sim Only Abonnement 500 Mb

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je contract op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer smartphone , dan is hetverstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Overstappen naar een Sim Only abonnement isdaarom een goede wijze om je maandelijkse uitgaven voor een Mobiel abonnement aanzienlijk teverlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoud van de service (deverzamelingdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor Stel dat jeop de keper beschouwd een nieuwetoestel nodig hebt, dan kun je zelf een losse telefoon kiezen en aanschaffen.Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in één maal moetbetalen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de simpeleSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driesimpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden aangeboden doorallerleitelecomproviders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele telecomproviders,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In de meestegevallen bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Onsland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich erg veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een per maand opzegbaar Sim Only contract met onbeperkt bellen. Dan kun je zonder beperkingen bellen voor een vast bedrag elke maand en heb je alle vrijheid om gratis te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. dientengevolge kun je altijd profiteren van de slimste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe abonnement zonder mobieltje een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de reeks wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiele telefonie bedrijven bieden trouwens de kans om gedurende je contract voor telefonie omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudeprovider kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone tevens simlock vrijkunnen maken.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementenaangeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keuzemogelijkheid van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenmogelijkheid maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks mobieletelefoon krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keus voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeentevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De eerste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel desimpeleSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driealledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je op zoek bent naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deproviders te vergelijken. Volg onze stappen omeasy en eenvoudig het meest voordelige Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlyabonnement dan af te sluiten. Om hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet abonnement te kiezen moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je elke maand verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jeeasy het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetmeest goedkope abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only abonnementaan gaan bij detelecomaanbieder.

Scroll naar boven