sim only onbeperkt internet

Sim Only Abonnement Onbeperkt Data

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract afsluiten. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobieltje kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u makkelijk Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk doorslaggevend Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract kennis over:

  • Wat deabonnementskosten elke maandis.
  • Wat de totale korting op uwcontract is.
  • Wat de totale abonnementskostenmaandelijks is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keuzeis. Maakt u onder meer veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? natuurlijkkunt u het tevens allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het van betekenis dat u met enkele dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u maandelijks nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u elke maand nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan internet via de smartphone u per maandverbruikt.

Wanneer u uw smartphone gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde kosteloos simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 diversesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is destandaardsimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire smartphones die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben inde regel een micro simkaart nodig. Degangbaresimkaart wordt continu minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je altijd dejuiste simkaart hebt voor je mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomprovider van jeoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling dekeuze voor een bepaald soortsimkaart.telefoon zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de oplossing om gedurende je overeenkomst voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan mobiel bellen bedrijven die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en gemakkelijk bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste aanbieders brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is vooraldoelmatig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuweaanbieder

Al je een Sim Onlycontract afsluit bij eentelecomprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly aanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt linearecta gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven