sim only onbeperkt bellen en internet

Sim Only Abonnement Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleasy helpt je snel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistekeuzemogelijkheid. Bij Belefficiënten simpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Simpel.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement mettelefoon afsluit, betaalt u onverwijld de kosten voor de smartphone. Meteen Sim Only abonnementbent u meestalvoordeliger uit, dat zult u al simpel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een apparaat en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) smartphone.

Sim Only alleen bellen

Met een Sim Onlyalleen bellen abonnement, kunt u alleen bellen. Ideaal voormensen die liever bellen dan sms’en. Als u een mobieletelefoon heeft kunt u in de regelgangbaargebruik maken van internet wanneer er WiFi in de buurt is. Ukunt Sim Only vergelijken en zienwelk abonnement en welkeprovider hetvoordeligste bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gebruikelijkeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle drieordinaireformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je mobieletelefoon nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel doorslaggevenddat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobiele telefoon zit.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Aanwijzingen enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementhoeft niet duur te zijn! geheel niet als je al in het bezit bent van eenmooie mobieltje . Vooriedereen die kunnen overstappen naar eennieuw telecomabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te kopen is er dezogeheten “SimOnly”. Een telecomabonnement is een telecomcontract waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een telefoonin huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per jaar betaaltaanzienlijk lager zullen zijndan bij een abonnement metsmartphone . Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een abonnement ondertekent voor €13 tot €23 per maand, terwijl de meeste smartphonesmet een abonnement pasbeginnen bij €26. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de onkosten van je telecomabonnement. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk telefonie abonnement het beste bij jou past hangt af van verschillende eigenschappen. Zo is het belangrijk om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je telefoon? Vind je het doorslaggevend dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je benodigd en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens mobiel bellen bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is tevens echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jeabonnement met mobieltje, energieleverancier,zorgverzekering eninternetcontract kun je tevens flink besparen op de kosten van je Sim Only abonnement. De prijzen van een abonnement kunnen per paar wekenverschillen en zijn per mobieletelefonie bedrijf anders. Als je ervoor kiest om over testappen naar een betere provider met een telefonie abonnement is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij begeleiden je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleaanbieders en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze altijd actueel zijn.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een mogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenovertollige kosten te uitsparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is met namebruikbaar als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuwetelecomaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eenaanbieder waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst tebekomen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop debekomen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt meteen gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven