telfort sim only

Sim Only Alleen Bellen

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je contract op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te opwaarderen naar een nieuwer mobiele telefoon , dan is hetverstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Sim Only bellen en sms’en

Voor de beller die geen databundel nodig heeft. SimOnly bellen en sms’en is voor u ontwikkeld. Als u een smartphoneheeft kunt u vrijwel altijd toch mobiel internetten als er WiFi in de buurt is. Door Sim Only te vergelijken vindt u hetmeest goedkopeabonnement dat bij u past. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3simpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobiele telefoon aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los Sim Only abonnement af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(batterijdata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij subiet een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Onder andere Telfort en Simpel.telefoon zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk telefonie abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene dingen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je mobieltje ? Vind je het belangrijk dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je nodig hebt en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudeprovider kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon tevens simlock vrijkunnen maken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te geld besparen, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (degroepdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je uiteindelijk een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los mobieltje kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobieltjekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobieltje abonnement.Het verlengen van je mobieltjecontract bij je huidigetelecomprovider houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven