telfort sim only

Sim Only Bel En Sms

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enhandige service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobiele telefoon hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt tevens een‘los’ toestel aankopen. In het verleden kreeg jede smartphone ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk helemaal voor, door het duurdere abonnement.De kortingen op smartphones in combinatie meteen abonnement zijn nu minder groot, je bent vrijwel altijd voordeliger uit door een Sim Only contract af tesluiten en een apparaat ‘los’ teaankopen.

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor minimaal 1000MB aan internetdata. Toch is het slimmer om een watgroter contract te kiezen; mocht je pertegenslag niet verbonden zijn met WiFi, ga je aleenvoudig buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Enkele Sim Only providers bieden hun gebruikers tevensde optie om maandelijks een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen genieten van sneller en stabielermobiel internet. Als je supersnel internet op de mobiel wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost in de regelzo’n €vijf extra per maand. Deze extra optie looptvaak automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

De nadelen van Sim Only

Een mogelijknadeel van een abonnementzonder mobiele telefoon is dat je alsklant zelf over eentelefoon moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij het smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is normaal gesproken genoeg om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomaanbieder?

Overstappers kunnen over het algemeen gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude aanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Op het moment iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen smartphone. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel onnodige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘voor niks smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeus voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige onkosten te uitsparen, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobieltje dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de smartphone. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debatterijdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je tevens hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénkeer moet betalen.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde provider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven