sim only met nummerbehoud

Sim Only Bellen En Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u demeest voordelige abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere aanbieders enuitstekende service.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

 1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
 2. U koopt een los mobieltje

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je betalen wilt. Een Sim Only abonnement aan gaan isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtalgemeenthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is alvorens ueen Sim Only abonnementbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeaanbieder als u uwtoestel simlock vrij wilt laten maken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doordiverseproviders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele telecomproviders,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerktelecomprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. In de meestesituaties bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Holland kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich erg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

De vijfpre’s van een Sim Only abonnement

Een Sim Only contractis aanzienlijk goedkoper dan een soortgelijk abonnementmet smartphone. Bij een abonnement met een nieuwetelefoon ontvang je meestal kortingen op de nieuwe smartphone, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de provider het apparaattevens terugverdienen. Je kunt daarom inde regel kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse smartphone bijdrage,hierdoor valt het contract immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only contractgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de telecomprovidereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde abonnement in combinatie met een mobieltje. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je smartphone simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope aanbieders kunnentot 80% goedkoper uitvallen dan eentelefoonabonnement met smartphone. Dat scheelt nogal.
 2. Maandelijks opzegbaar:Wie een contract afsluit met mobieltje , kan daar zo 2twaalf maanden aan vastzitten. Een Sim Only abonnement ismaandelijks opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het aangaan van een Sim Onlyabonnement heb je gegokt hoeveel je elkemaand belt en smst. inprincipe weet je het niet zo goed. Dat geeft volledigniet. Zat je er helemaal naast? Dan kun je het Sim Only abonnement iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete mobiele telefoon : Wie een Sim Only abonnement afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere smartphone die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobiele telefoons,maar je mag uit honderden smartphones je favoriet kiezen.
 5. Je oude toestel magblijven: misschien doet je oudesmartphone het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only contractcompleet geen toestel aan teschaffen. Je oude toestel hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft ook niet. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet aankopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het slimste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is normaal gesproken sufficient om een zicht te krijgen in je verbruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder smartphone van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Hoe kun je het slimste Sim Only providersvergelijken?

  Het bekijken van Sim Only abonnement kunnen per maand anders zijn kan door allereerst de minimale collectie belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te nihil telefonie abonnement kunnen per maand anders zijn loopt het risico buiten de bundel te bellen. De mobiele telefonie bedrijven verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude smartphonerekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

  Bellen en smsen tezamen

  Bedenk voor het afsluiten het aantalverstandige te versturen berichten. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Op hetmoment zijn er op de keperbeschouwd contactmogelijkheden als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbeltegoed. Kijk vooral naar devaste lasten: soms kan een grotere of juist kleinere bundelinteressanter zijn.

  Wat is het geschatte dataverbruik?

  Wie af en toe het nieuwsberichtenleest, WhatsAppt en heel af en toe filmskijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een contract van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel afnemers vanaanbieders een tekrappe bundel, waardoor ze moeten bijbetalen. Het gebruik vandraadloos internet is ook een oplossing.

  Verschil tussen 3G en 4G netwerk

  een aantalproviders biedentevens de mogelijkheid tussen 3G en4G aan. 3G is simpel genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,5megabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

  Vergelijk tot slot voor de duur van het Sim Only abonnement. gewoonlijk geldt: ‘Hoe langer het internet en mobiel bellenabonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het vinden eerst de ervaringen van voorgaandekopers. Consumentenhebben de mogelijkheid een maandovereenkomst aan te gaan om de SimOnly aanbieder uit te proberen. Bevalt deprovider niet, dan is deafnemer na een maand vrij om te gaan. Bevalt detelecom bedrijven al een paar maanden? Dan kan een overeenkomst voor eenjaar een goedkoperebeslissing zijn. Het is interessanttevens de eenmalige installatiekosten te bekijken.

  Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

  Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun contract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt overhet algemeen van meerdere factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de mogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftalvorens je eenkeuzemogelijkheid maakt.

  Abonnement met een smartphone

  Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuzemogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

  Waarom Sim Only vergelijken?

  Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

  Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

  Dagelijks wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te geldoverhouden, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

  Wat is een SIM-only abonnement?

  Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

  Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

  Een SIM-only abonnement is een primabeslissing wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken voordeliger uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

  Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is met namedoelmatig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

  Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van betekenisdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  SIM-only abonnementen worden aangebodendoor diversetelecomaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueletelecomaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

  Een netwerk providerheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. dit land kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueletelecomprovider wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomaanbieder. MVNO’s richten zicherg veel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inons land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven