sim only aanbieding

Sim Only Bellen Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige contract aan gaan. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Waarom Sim Only?

Loopt de periode van jecontract van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone , dan is hetslim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor een of tweejaren x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de doorsneeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3algemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Goedkoopste Sim Only

Sim Onlyabonnementen zijn erg goedkoop. De meest goedkope Sim Onlyabonnementen zijn te kiezen voor €2,50 per maand.Hiervoor krijg je een beperkte reeksbelminuten, sms’jes en internetdata.

Of je nou kiest voor een beperkt Sim Only abonnement of een uitgebreid contractmet belminuten, sms’jes en onbeperkt internet: bij ons kun je Sim Onlyvergelijken zodat je een goedkope SimOnly vindt die bij jou past.

De nadelen van Sim Only

Een een optievervelend iets van een telefonie abonnement is dat je alsklant zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk betekent dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk contract zonder smartphone voor jou het goedkopere is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is in de meeste gevallen sufficient om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Hoe kun je het beste Sim Only aanbiedersvergelijken?

Het bekijken van abonnement kunnen per maand anders zijn kan door allereerst de minimale verzameling belminuten te bepalen. Wie kiest voor een te nihil Sim Only abonnement kunnen per maand veranderen loopt het dreiging buiten de bundel te bellen. De provider verwacht dan een bijbetaling. Bekijk oude smartphonerekeningen om achter het gemiddelde gebruik te komen.

Bellen en smsen tezamen

Bedenk voor het aan gaan het aantalinteressante berichten. Dat aantal kan gelijk zijn aan het aantal belminuten.Denk van tevoren goed na of veel sms’jes wel echt nodig zijn. Op hetmoment zijn er tenslotte socialemedia als iMessage en WhatsApp. Via deze diensten kunnengebruikers tekstberichten sturen, zonder dat dit ten koste gaat van hunbeltegoed. Kijk met name naar deprijs: soms kan een grotere of juist kleinere bundelinteressanter zijn.

Wat is het geschatte dataverbruik?

Wie af en toe het nieuwsleest, WhatsAppt en heel af en toe filmpjeskijkt, zal genoeg hebben aan zo’n 500 MB. Wie juist veel video’s bekijkt, kanbeter kiezen voor een abonnement van 1000 MB of meer. In de praktijkhebben veel klants vanmobiele telefonie bedrijven een tekrappe bundel, waarmee ze moeten bijbetalen. Het gebruik vanWiFi is tevens een oplossing.

Verschil tussen 3G en 4G netwerk

een aantalSim Only providers biedenook de optie tussen 3G en4G aan. 3G is eenvoudig genoeg om tekunnen Twitteren, Facebooken en WhatsAppen, maar te traag voor het bekijken vanvideo’s. 4G heeft in de auto of in de trein een snelheid van 12,5megabyte per seconde. Wie stilstaat of loopt, kan een snelheid van 125 megabyteper seconde gebruiken.

Vergelijk tot slot voor de duur van het internet en mobiel bellenabonnement. meestal geldt: ‘Hoe langer het Sim Only abonnement, hoe lager de prijs.’ Bekijk voor het aangaan eerst de ervaringen van voorgaandeafnemers. Kopershebben de optie een maandcontract te kiezen om de SimOnly aanbieder uit te proberen. Bevalt deaanbieder niet, dan is deklant na een maand vrij om te gaan. Bevalt deprovider al eenaantal maanden? Dan kan een jaarcontract een geldbesparendekeus zijn. Het is verstandigook de eenmalige installatiekosten te bekijken.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De mogelijkheid hangt meestal van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de keuzemogelijkheid van deaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar tochook kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenmogelijkheid maakt.

Contract met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder continu zuiniger met hun smartphone om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De eerste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel degewoneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3alledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor uiteenlopendeproviders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomproviders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestesituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Nederland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt overhet algemeen afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichveel op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven