sim only aanbieding

Sim Only Geen Abonnement

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meest voordelige abonnement afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende twee situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je elkemaand kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement vinden issimpel. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordteenvoudigthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een anderetelecomprovider, kan het zijn dat uwsmartphone niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only contractbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel doorslaggevenddat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobieltje zit.Ook voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Aanwijzingen enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementkan betaalbaar zijn! En ook zeker als je al in het bezit bent van eenmooie smartphone. Vooriedereen die kunnen overstappen naar eennieuw telecomabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxesmartphone te hebben is er dezogenaamde “SimOnly”. Een Sim Onlyabonnement is een telecomabonnement waarbij je uitsluitend een simkaartkrijgt en dus zelf een telefoonhebt. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je jaarlijks betaaltredelijk lager zullen zijndan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een telefonie abonnement ondertekent voor €9tot €19 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement pasaanvangen bij zevenentwintig euro. Je bespaart al gauw veel geld op de onkosten van je telefonieabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij het smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe telecomabonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de collectie wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de oplossing om tijdens je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

sommigeSim Only aanbieders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet in de regel bijbetalen.Extra gegevens over tarieven, is over hetalgemeen te vinden op de website van deaanbieders.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regelook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande telefoonnummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze op welk moment je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse mobiel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is ookdoelmatig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je permaand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige aanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigetelecomaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde provider je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven