sim only vodafone

Sim Only Half Jaar

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudigen simpel helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuze. Bij Belefficiënten simpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als KPN en Simyo.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een contractzijn gekocht, zijn meestal nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om toch ook gebruik te kunnen maken van een simkaart van een andereprovider; dit kun je doen viajouw huidige telecomaanbieder of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Ditbetekent dus ook dat je je eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly contract hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het abonnement stilzwijgend door. In eenaantal gevallen verlies je dan ook de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de 1ste contractduurgeldt.

Simlockvrije smartphone

Daarnaast is een doorsnee smartphone zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk houdt in dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder mobieltje voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 3 maanden. Dat is denken wij genoeg om een zicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan SimOnly aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt vaak van enkele factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en depremie voor een smartphone. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken tevens op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige smartphoneabonnementengedekt om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de keus van deprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuze maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenover het algemeen voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder extra kosten smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun smartphone om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een optie maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige kosten te geldoverhouden, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (degroepdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereprovider. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee jaar. Sinds kort kun je tevens hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een smartphone pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven