sim only

Sim Only Internet Only

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Wat is Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement krijg je alleen een simkaart; de mobieltjemoet je dus zelf aanschaffen. Je simkaart heeft een eigen mobiel telefoonnummeren daaraan zijn je abonnementsgegevens gekoppeld.

Houd er wel rekening mee dat je eensimlockvrije toestel nodig hebt als je kiest voor een Sim Only abonnement. Alstelefoons los verkocht worden, zijn dit in de meeste gevallensimlockvrije telefoons.

De verscheidene Sim Only abonnementen

Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een niet groot bedrag een Sim Only aankopen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter ook voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een abonnement met telefoon, is hetover het algemeen lastig in te schatten welk abonnementje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw abonnement permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je abonnementmogelijk is bij jetelecomprovider. Je kan dan het beteremet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een een optiegebrek van een Sim Only abonnement is dat je alsafnemer zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij het smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk internet en mobiel bellen abonnement voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een inzicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan SimOnly providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en eenvoudig bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeaanbieders verrekenen die kosten met de eerstemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuzemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenoverbodige onkosten te uitsparen, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigeaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige telecomaanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat vinden, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Hierna zal je Sim Only abonnement ingaan op het moment dat je ‘oude’contract eindigt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste aanbieders kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeaanbieder. Wel zosimpel.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigheid van het contract.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je op zoek bent naar een Sim Only? Vindt hier devoordeligste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen ommakkelijk en efficiënt het meest goedkope Sim Only abonnement tevinden en om het Sim Onlyabonnement vervolgens af te sluiten. Om hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet contract af tesluiten moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je easy je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige mobiele telefoon abonnement. Wanneer je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesimpel het Sim Onlyabonnement dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en dan kun je het Sim Only abonnementafsluiten bij deaanbieder.

Scroll naar boven