sim only per maand opzegbaar

Sim Only Kiezen

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste aanbieders enverstandige service.

Waarom Sim Only vergelijken?

Op het moment dat u nog tevreden bent over uwhuidige smartphone kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only abonnementaf te sluiten. Bij ons kunt u easy Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van invloed Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract informatie over:

 • Wat deabonnementskostprijs elke maandis.
 • Wat de totale korting op uwcontract is.
 • Wat de totale abonnementskostprijsmaandelijks is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de kosten is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste beslissingis. Maakt u onder andere veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? zekerkunt u het tevens allemaal kiezen, dat is compleetaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het doorslaggevend dat u met meerdere dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u per maand nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u permaand nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan internet via de smartphone u maandelijksverbruikt.

Op het moment u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde gratis simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verscheidenesoorten: je hebt eensimpelesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is dealgemenesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere mobieletelefoons hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Degebruikelijkesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor je smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deprovider van jouwkeuzemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een maandelijks opzegbaar Sim Only contract met onbeperkt bellen. Dan kun je limieloos bellen voor een vast bedrag maandelijks en heb je alle vrijheid om gratis te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. zodoende kun je altijd profiteren van de voordeligste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij het smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk Sim Only abonnement het slimste bij jou past hangt af van verschillende dingen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je smartphone? Vind je het van invloed dat je razend simpel internet hebt? Of maak je inderdaad alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de periodieke kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke telefonie abonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een telefonie abonnement meer keusinaanbieders danbij een contract mettoestel. Datzijn echter niet allemaal verscheidenemobiele telefonie bedrijven meteen eigen netwerk. In Nederland tellen wijofficieel 4 grote aanbieders met een eigen netwerk, namelijk:

 • KPN,
 • Vodafone,
 • T-Mobile en
 • Tele2.

Alle andere telecom bedrijven maken gebruik van het netwerk van éénvan deze providers. Zo maakt de Sim Onlyaanbieders hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbarebescherming van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf verscheidenemobiele telefonie bedrijven.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekosten voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keuze van deprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar per slot van rekening kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeuzemogelijkheid maakt.

Contract met een mobieltje

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis mobieletelefoon krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen telkens zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestaltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomprovider, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driedoorsneeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is afhankelijk van je aanbieder. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone abonnement kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jecontract eindigt bij jeprovider en sluitaanstonds een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven