sim only abonnement

Sim Only Maandabonnement

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistemogelijkheid. Bij Belefficiënten simpel vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Tele2.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossetelefoon

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je per maand kwijt wilt zijn. Een Sim Only abonnement vinden isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordteenvoudigthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtoestel simlock vrij is voorafgaand ueen Sim Only contractbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomaanbieder als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel belangrijkdat je dit aangeeft bij het invullen van jouw gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je ook je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobiele telefoon zit.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Hints enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je smartphoneis soms ook goedkoop! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eenmooie smartphone. Voordiegene die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuweluxetelefoon te halen is er dezogeheten “SimOnly”. Een Sim Onlyabonnement is een abonnement voortelecom waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je maandelijks betaaltredelijk lager zullen wordendan bij een contract metmobiele telefoon . Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een SimOnly abonnement koopt voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste abonnementen met een mobiele telefoon pasbeginnen bij zesentwintigeuro. Je bespaart al gauw vijftig procent op de onkosten van je internet en mobiel bellenabonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de aanbieder waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het voordeligste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is over het algemeen genoeg om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetdoorsneeformaat, micro sim en nano sim. Hetgebruikelijkeformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenSim Only aanbieders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste providers leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het telecomabonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt onder andere doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je enkeleen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel overtollige kosten. De kosten die je normaliter voor je ‘gratis mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en aldus houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dehoeveelheiddata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eenabonnement inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je toch een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse mobiel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénkeer moet betalen.

Uitsparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobiele telefoon contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is gebondenaan van je provider. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jecontract afloopt bij jetelecomprovider en sluitgauw een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven