t mobile sim only

Sim Only Met 4G

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste contract afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, meestal aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een Sim Onlyabonnement ontvang je normaal gesproken een bundel met minuten en/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor deaansluiting en het gebruik van het netwerk van deaanbieder en niet voor eensmartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud van nummer alsje dat wilt.

Sim Only met 4G

Net zoals bij een ‘normaal’ abonnement, is het bij een Sim Only abonnementeen mogelijkheid om voor 4G internet opde mobiel te kiezen. Hetmeest voordelige Sim Only 4G abonnement is al vanaf €2,50 permaand af te sluiten. Hiervoor krijg je echterredelijk weinig mobiele data, wat kan zorgen voor eventueleonkosten buiten de bundel.

Sommige Sim Only aanbieders bieden hun gebruikers tevensde mogelijkheid om elke maand een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je supereenvoudig internet op de mobiel wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost vrijwel altijdzo’n €vijf extra per maand. Deze extra beslissing looptover het algemeen automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

De 5voordelen van een Sim Only abonnement

Een Sim Only contractis aanzienlijk goedkoper dan een soortgelijk abonnementmet telefoon. Bij een abonnement met een nieuwetelefoon ontvang je meestal kortingen op de nieuwe smartphone, en maar weinig korting ophet abonnement. Bovendien moet de aanbieder het apparaatook terugverdienen. Je kunt daarom over het algemeen kiezen uit een eenmalige bijdrage of een maandelijkse smartphone bijdrage,hierdoor valt het abonnement immer duurderuit. Omdat er bij een Sim Only abonnementgeen nieuw apparaat zit, krijg je van de telecomprovidereen extra korting op de maandelijkse kosten, hierdoor zijn de maandlastenaanzienlijk lager. De korting loopt soms op tot de helft van het normale tariefbij hetzelfde contract in combinatie met een smartphone. Je huidige toestelmoet wel simlockvrij zijn. Simlockvrij betekent dat je mobieltje simkaarten van alle providers accepteert.

 1. Lage abonnementskosten: Sim Only abonnementen van goedkope aanbieders kunnentot 80% goedkoper uitvallen dan eentelefooncontract met smartphone. Dat scheelt nogal.
 2. Elke maand opzegbaar:Wie een abonnement afsluit met mobiele telefoon , kan daar zo tweejaar aan vastzitten. Een Sim Only abonnement isper maand opzegbaar.
 3. Flexibel abonnement: Bij het aangaan van een Sim Onlycontract heb je gegokt hoeveel je maandelijks belt en smst. welbeschouwd weet je het niet zo goed. Dat geeft compleetniet. Zat je er volledig naast? Dan kun je het Sim Only contract iederemaand omlaag of omhoog bijstellen.
 4. Kies je favoriete smartphone : Wie een Sim Only contract afsluit,regelt zelf zijn smartphone. En het leuke is, je kunt kiezen uitiedere toestel die je in de winkel maar kunt vinden(weliswaar simlockvrij). Je hoeft niet te kiezen uit een beperkt aantal mobieltjes,maar je mag uit honderden telefoons je favoriet kiezen.
 5. Je oude toestel magblijven: misschien doet je oudetoestel het nog prima. Dan hoef je bij je nieuwe Sim Only contractvolledig geen smartphone aan teschaffen. Je oude smartphone hoeft geen stof te vangen enweggooien hoeft ook niet. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk telefonie abonnement het slimste bij jou past hangt af van verscheidene onderwerpen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je smartphone? Vind je het belangrijk dat je razend snel internet hebt? Of maak je in principe alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de maandelijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

  Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

  Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudeprovider kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon tevens simlock vrijkunnen maken.

  Waarom betaal ik de eerste maand meer?

  Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, anderen laten de aansluitkostenapart betalen.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomprovider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestaltevens nieuwe actie)tarieven.

  Stap je over vantelecomprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleaanbieders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

  Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

  Heb je nog een goed werkende mobiele telefoonwaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieletelefoon aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

  De meeste providers bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(bundeldata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij aanstonds een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Vodafone en Tele2.

  En er zijn providers die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Bijvoorbeeld Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn overhet algemeen laag.

  Aanschaf van een SIM-only abonnement heeft enkele pre’s ten opzichte van deaanschaf van een abonnement inclusief smartphone.

  • Je kunt aanzienlijkgeld overhouden op de kosten.
  • Kies voor een korte contractduur, dankun je snel overstappen als eenandere partij een voordeliger contract aanbiedt.

   Uitsparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

   Wil je geld besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigeaanbieder zal alsimpel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract is afhankelijk van je aanbieder. Eenaantal aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je toestel contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jecontract eindigt bij jetelecomaanbieder en sluitspoorslags een goedkoper Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven