sim only onbeperkt internet

Sim Only Met Alleen Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)smartphone
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je per maand kwijt wilt zijn. Een Sim Only contract afsluiten isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtgebruikelijkthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereprovider, kan het zijn dat uwtelefoon niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is alvorens ueen Sim Only contractbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwsmartphone simlock vrij wilt laten maken.

De verscheidene simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde voor niks simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 diversesoorten: je hebt eenstandaardsimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is destandaardsimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire smartphones die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben vaak een micro simkaart nodig. Desimpelesimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor jouw mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jouwmogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Simlockvrije telefoon

Ernaast is een gangbare smartphone zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de groep wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de oplossing om lopende je telecomabonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Uit welke telecomabonnement kan ik kiezen?

Zoals gezegd heb je bij een telecomabonnement meer keusinmobiel bellen bedrijven danbij een contract mettelefoon. Datzijn echter niet allemaal verscheidenetelecom bedrijven meteen eigen netwerk. In dit land tellen wijofficieel 4 grote aanbieders met een eigen netwerk, namelijk:

  • KPN,
  • Vodafone,
  • T-Mobile en
  • Tele2.

Alle andere SimOnly aanbieders maken gebruik van het netwerk van éénvan deze aanbieders. Zo maakt de aanbieders hollandsnieuwe onder meergebruik van het netwerk Vodafone en heb je bij Simyo de betrouwbaredekking van KPN. In totaal kent Holland op dit moment twaalf diversemobiel bellen bedrijven.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die kosten met de eerstemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Hollandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige onkosten te besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor een ieder die voordeliger wil bellenen nog een prima toestel heeft, of het geen probleem vind om los eentoestel aan te schaffen. gewoonlijk is het voordeliger om eenlosse mobiel aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ apparaat metcontract bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je smartphone gebruikt, eris voor een ieder een passend contract te vinden. Tegenwoordig zien wij verder ook datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Overstappen naar een nieuwetelecomprovider

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eenprovider waarbij je nog geenconsument bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het goedkoopste Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomaanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop deverwerven simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt terstond gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven