onbeperkt internet sim only

Sim Only Met Cadeau

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope contract vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobieltje.

Sim Only vergelijken

Steeds meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaanschaffen en daar een SimOnly abonnement bij aankopen, of datklanten eerst voor een abonnement mettelefoon kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

De prijzen van SimOnly abonnementen verschillen flink; met onzevergelijker kun je goedkope Sim Onlyvergelijken. Op deze site vergelijk jegemakkelijk Sim Only abonnementen envind je snel degoedkoopste Sim Only aanbiedingen die aan je wensen voldoen. Je hebt demogelijkheid uit alle Sim Only aanbieders die in Nederland actief zijn.

Sim Only verlengen

Het is dus te allen tijdeslim om in de gaten te houden wanneer de eerste contractduur afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een andereaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jouwprovider, vanaf 6 tot 2maanden voor het aflopen van je contract ervoor kiezen om dezete verlengen.

Tips engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementhoeft niet duur te zijn! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eenmooie smartphone. Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te hebben is er debekende “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telecomabonnement waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een luxe telefoondie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de kosten die je jaarlijks betaaltredelijk minder veel zullen zijndan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een SimOnly abonnement koopt voor €9tot €19 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement pasbeginnen bij dertig euro. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de onkosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije simpele smartphone } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk contract zonder mobieltje voor jou het voordeligste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is meestal genoeg om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

meestalkan een mobiele telefoniebedrijven2 maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of deafnemer laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per SimOnly providers. Dat staat in de polisvoorwaarden van het telecomabonnement.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuze hangt meestal van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekostprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor enkele euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengeboden om smartphonegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de keuzemogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar op de keper beschouwd kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoordat je eenkeuze maakt.

Abonnement met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos smartphone krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuzemogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met vaaktevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummertenslotte naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeuze wanneer je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige smartphone nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije smartphone en je kunt spoorslags gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven