sim only met nummerbehoud

Sim Only Met Gratis Telefoon

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen mobieltje hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ apparaat kopen. In het verleden kreeg jede toestel ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk compleet voor, door het duurdere abonnement.Als je nummerbehoud aanvraagt dan komt dit nummer te vervallenop het moment van de overstap. De provider in kwestie laat wetenop welk moment je nummer overgezet gaat worden. Is dat zoverof wil je een nieuw nummer dan kun de nieuwe simkaart plaatsen in eensimlockvrij smartphone.

Pluspunten Sim Only per maand opzegbaar

Wat zijn de pre’s van eenelke maand opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een elke maand opzegbaar Sim Only contract heb jealle vrijheid om je overeenkomst elke maandop te zeggen. Ook ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er vijftelecomaanbieders die elke maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only per maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- per maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of 2 jarig contract.

De pluspunten van Sim Only

Door gebruik te maken vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de kosten. Ontzettendveel bellers betalenmeestal meer voor het smartphone bij hunabonnement, dan voor hundure gebruik. Hoeveel erte geld besparen valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het goedkopere is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is denken wij genoeg om een inzicht te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is tevens echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jemobiel abonnement, energieleverancier,zorgverzekering eninternetabonnement kun je ook flink besparen op de vaste lasten van je telefonieabonnement. De prijzen van een internet enmobiel bellen abonnement kunnen per maandverschillen en zijn per aanbieder anders. Als je ervoor kiest om over testappen naar een goedkopere provider met een abonnement is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij helpen je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleprovider en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze altijd up to date zijn.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt vooral doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je enkeleen simkaart en geen smartphone. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overbodige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘gratis mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en derhalve houd je aanzienlijk lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van dit land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in ons landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jemogelijkheid voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een mogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige onkosten te besparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, inde regel aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie op welk moment je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralpraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse onkosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract hangt af van je telecomaanbieder. Niet alle providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kantevens nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jeovereenkomst afloopt bij jetelecomprovider en sluitogenblikkelijk een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven