sim only per maand opzegbaar

Sim Only Met Internet Abonnement

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, in de regel aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Stap jeover naar een Sim Onlycontract dan is het cruciaal dat je de beschikkinghebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo,dan kan het toestel (als je het langer dan een twaalf maanden in je bezit hebt) gratis simlockvrij worden gemaakt door de partijwaar je het apparaat gekocht hebt.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je mobieletelefoon nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel belangrijkdat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je smartphone zit.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

Waarom is een Sim Only contractgoedkoper?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van desmartphone. Bij eenordinaireabonnement metmobieltje betaal je je jaarlijksekosten van je abonnement in 2 delen.Een deel voor het abonnement en een deel voor jesmartphone. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jetoestel zorgen ervoordat je na de looptijd jetoestel volledig hebtvoldaan. Je betaalt je toestel dus afin 12 of 24 termijnen. Doordat je deze kosten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij het mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk telefonie abonnement het slimste bij jou past hangt af van diverse delen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je smartphone? Vind je het van invloed dat je razend simpel internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je nodig hebt en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudetelecomprovider kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon ook simlock vrijkunnen maken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobieltje. 3G en 4G verschillen metname in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobiele telefoons, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jeoptie voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te besparen, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (decollectiedata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 twaalfmaanden. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je immers een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1keer moet betalen.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor allerleiproviders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomproviders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in veelsituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomprovider. Nederland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichhet meest op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven