sim only vergelijken

Sim Only Met Nummerbehoud

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope abonnement vinden. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken: voor wie?

Sim Only is bedoeld voor degenen die aleen smartphone hebben en die het jammer of teveel geld vinden om een nieuwe aan te schaffen. Je kunt ook een‘los’ toestel aankopen. In het verleden kreeg jede toestel ‘gratis’ of met korting. Je betaalde er echterwel degelijk volledig voor, door het duurdere abonnement.Op het moment dat je een Sim Only abonnement afsluit,ontvang je enkel een simkaart. Die simkaart is gekoppeld aan een mobiel nummer(automatisch).

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden geboden doorallerhandetelecomaanbieders.Aanbieders zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele aanbieders,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerkprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Dit land kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk telecomprovider.MVNO’s richten zich het meest op eenspecifieke doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je telefoonis niet altijd heel duur! En tevens zeker als je al in het bezit bent van eengoede smartphone. Voormensen die kunnen overstappen naar eennieuw telecomabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te hebben is er dezogenoemde “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telefoniecontract waarbij je uitsluitend een simkaartontvangt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het grote voordeelhiervan is dat de kosten die je perperiode betaaltaanzienlijk lager zullen wordendan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een telefonie abonnement afsluit voor €13 tot €23 per maand, terwijl de meeste abonnementen pasaanvangen bij vijfentwintig euro. Je bespaart al gauw een hoop geld op de kosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de provider waarbij het smartphone oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk contract zonder mobieltje voor jou het betere is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is in de meeste gevallen sufficient om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook mobiel bellen bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en efficiënt en simpel bieden al de optie tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt vooral doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je enkeleen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobiele telefoon , bespaar je veel overtollige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘zonder kosten mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met over het algemeenook nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleproviders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een smartphone isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) gratissimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je in de markt bent naar een Sim Only? Vindt hier demeest voordelige Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen omsnel en snel het meest goedkope Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlycontract vervolgens af te sluiten. Om hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet contract aan te gaan moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jemaandelijks verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je simpel je verbruik berekenenvoor onder andere de data, maar je kunt ook opje laatste factuur zien hoeveel je maandelijks verbruiktbij je huidige mobieltje abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetmeest voordelige Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesimpel het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetmeest voordelige contractgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en dan kun je het Sim Only contractaan gaan bij detelecomprovider.

Scroll naar boven