onbeperkt internet sim only

Sim Only Met Toestel

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is een Sim Only abonnement?

Een Sim Onlyabonnement, in de regel aangeduid als Sim Only of Sim Only, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Wil je wel een nieuwe mobieltje , danis het interessant om Sim Only abonnementen met de aankoop van een losse smartphone te vergelijken metabonnementen waarbij zowel toestel als contract wordengeleverd. Dit is vooralnuttig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer af te rekenen.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart ontvangt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je terugzietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een contractmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Hints engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je smartphoneis soms ook goedkoop! En ook zeker als je al in het bezit bent van eengoedwerkende mobieletelefoon . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te kopen is er dezogenoemde “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een contract voortelefonie waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een luxe telefoonin huis moet hebben. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je maandelijks betaaltveel niet zo hoog wordendan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een SimOnly abonnement aangaat voor €8 tot 18 per maand, terwijl de meeste abonnementen met eentelefoon pasaanvangen bij achtentwintig euro. Je bespaart al gauw vijftig procent op de onkosten van je internet en mobiel bellenabonnement. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomprovider waarbij het mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk telefonie abonnement het goedkopere bij jou past hangt af van verscheidene onderwerpen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je mobieltje ? Vind je het doorslaggevend dat je razend snel internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type Sim Only abonnement dat je benodigd en de jaarlijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenelke maand of een jaarlijksovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees in de regel per maand overstappen. Decontractduur is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen twee maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een andereaanbieder regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de telecomaanbiederkosten. De meeste aanbieders brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Sommigeproviders verrekenen die kosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele aanbiedingen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige kosten te geldoverhouden, zodat we probleemloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetgewenst om een los SIM-only contractaf te sluiten. Let er wel op dat je een contract neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(arsenaaldata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij linearecta een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Vodafone en Tele2.

En er zijn aanbieders die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Onderandere Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn overhet algemeen laag.

Aanschaf van een SIM-only contract heeft meerdere pre’s ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief mobieltje.

  • Je kunt veeluitsparen op de kosten.
  • Kies voor een korte looptijd, dankun je snel overstappen als eenandere partij een goedkoper abonnement aanbiedt.

    Geld besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

    Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefoonabonnement hangt af van je telecomprovider. Sommige aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer op welk moment jecontract stopt bij jetelecomprovider en sluitspoorslags een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefoonabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven