t mobile sim only

Sim Only Mobiel Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ubesparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract aan gaan. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na een twaalfmaanden voorgeschreven om gratis de simlock eraf te halen. Binnen het 1ste12 maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobieltje wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije smartphone te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphone waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse smartphone aan te schaffen, dan is hetinteressant om een los Sim Only abonnement af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

En er zijn aanbiedersdie zich 100% gespecialiseerd hebben in het aanbieden van Sim Only abonnementen. Onder meer Simyo ofSimpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn in deregel laag.

Suggesties eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementis niet teallen tijde heel duur! Alhelemaal als je al in het bezit bent van eengoedwerkende telefoon. Voormensen die kunnen overstappen naar eennieuw internet en mobiel bellenabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te kopen is er debekende “SimOnly”. Een abonnement zondersmartphone is een abonnement voortelecom waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een luxe smartphonedie je al hebt gebruiken kunt. Het grote voordeelhiervan is dat de uitgaven die je perperiode betaaltveel minderhoog wordendan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelregelmaat dat je een abonnement ondertekent voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement pasbeginnen bij zesentwintigeuro. Je bespaart al gauw 40% of meer op de kosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobieltje liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje verwijderen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe contract zonder mobieltje een grotere MB bundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de arsenaal wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only aanbieders bieden trouwens de oplossing om gedurende je telecomabonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije smartphones. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestesmartphones simlock vrij. Ergens nog een oudetoestel liggen? De oudetelecomprovider kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone ook simlock vrijkunnen maken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt onder meer doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overbodige kosten. De kostprijs die je normaliter voor je ‘gratis mobiele telefoon ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je aanzienlijk lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe actie)tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerwelbeschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3simpeleformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Overstappen naar een nieuweprovider

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eentelecomprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly telecomaanbieder regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlyaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverwerven. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuwetelecomprovider. Stop debekomen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt onverwijld gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven