sim only per maand opzegbaar

Sim Only Nummerbehoud

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement vinden. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een contract metsmartphone afsluit, betaalt u gauw de kosten voor de telefoon. Meteen Sim Only abonnementbent u vrijwel altijdgoedkoper uit, dat zult u al simpel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieletelefoon.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobiele telefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard (85 x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3algemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Het is dus te allen tijdeslim om in de gaten te houden wanneer de 1ste contractperiode afgelopen is zodat je nooitteveel betaalt voor je Sim Onlyabonnement. Hiervoor kun je dus twee dingen doen: je Sim Only verlengen of overstappen op een andereaanbieder voor een nieuwabonnement. Je kunt, afhankelijk van jetelecomaanbieder, vanaf 6 tot 2maanden voor het aflopen van je contract ervoor kiezen om dezete verlengen.een mobile device zonder simlock|simlock vrije Samsung mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk Sim Only abonnement het slimste bij jou past hangt af van diverse onderwerpen. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je smartphone? Vind je het belangrijk dat je razend efficiënt internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de maandelijkse kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiele telefonie bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is ook echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jemobiel abonnement, energieleverancier,zorgverzekering eninternetabonnement kun je ook flink besparen op de kosten van je telecomabonnement. De prijzen van een internet enmobiel bellen abonnement kunnen per daganders zijn en zijn per aanbieder verschillend. Als je ervoor kiest om over testappen naar een betere SimOnly aanbieder met een telefonie abonnement is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij helpen je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleprovider en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze altijd bij de tijd zijn.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Holland. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige onkosten te geldoverhouden, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het gewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobiele telefoon.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dereeksdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in één maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je toch ook een nieuwe smartphone nodig hebt, dan kun je zelfeen losse mobiel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in éénmaal moet betalen.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige aanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigeprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde provider je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven