sim only onbeperkt internet

Sim Only Of Abonnement Met Toestel

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement vinden. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdetoestel kunt plaatsen. Op deze wijze kunt u nog enkele twaalf maanden gebruikmaken van uw telefoon. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er inenkele stappen achter wat het voordeligstecontract voor u is. U kiest simpelweg eenprovider, stelt uwcontract samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetgoedkopere bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomprovider. Bij eencontract inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor {twaalf of vierentwintig maanden}. Sinds 2018kun je tevens hier bij enkele partijen voormaandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag, plus moet je hettoestel in 1 maal afbetalen als je opzegt. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gangbareSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere smartphones, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3gebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart krijgt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je gelijk zietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een contractmet telefoon. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote voordeel van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je elke maand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Onbeperkt bellen zonder vast contract

Wil je onbeperkt kunnen bellen en niet vastzitten aan een langdurig contract? Kies dan voor een per maand opzegbaar Sim Only contract met onbeperkt bellen. Dan kun je limieloos bellen voor een vast bedrag per maand en heb je alle vrijheid om gratis te switchen als je een betere aanbieding tegenkomt. bijgevolg kun je immer profiteren van de slimste tijdelijke acties en aanbiedingen. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het beste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is meestal voldoende om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens Sim Only providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een andereprovider?

Overstappers kunnen in deregel gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude aanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe provider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het vinden van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de 1stemaand, derden laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Dagelijks wordt onze website voorzien van demeest actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan tevens om consumentenonnodige kosten te geld besparen, zodat we onbekommerd met elkaar in contactkunnen blijven.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige provider of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlycontract dat je hebt geselecteerd.

Dan zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’abonnement stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandeook regelen door in te loggen op de pagina van je huidigetelecomprovider. Wel zoduidelijk.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomaanbieder levert zeker pre’sop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwegeldigheid van het contract.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobiele telefoon pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobiele telefooncontract bij je huidigeprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een bepaaldeperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde aanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven