telfort sim only

Sim Only Onbeperkt Bellen En Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij assisteren u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enhandige service.

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Only krijgt u een nieuwe simkaart die u in uw eigen, vertrouwdeapparaat kunt plaatsen. Op deze manier kunt u nog meerdere jaar gebruikmaken van uw smartphone. Vergelijk Sim Only abonnementen en kom er eenvoudig achter wat het beterecontract voor u is. U kiest simpelweg eentelecomaanbieder, stelt uwabonnement samen en meldt u aan voor een Sim Only abonnement. Vergelijk SimOnly en zie welk abonnement hetgoedkopere bij u past. Onze site regelt de rest voor u.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan diverse formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard (85 x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de alledaagseSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driedoorsneeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Ditbetekent dus ook dat je jouw eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly contract hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het abonnement stilzwijgend door. In niet alle gevallen verlies je dan tevens de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de eerste contractperiodegeldt.

Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een contract voor je telefoonis soms ook goedkoop! onvoorwaardelijk niet als je al in het bezit bent van eengoede mobieltje . Voordiegene die kunnen overstappen naar eennieuw telecomabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwesmartphone te halen is er dezogenaamde “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telefoniecontract waarbij je alleen een simkaartgebruikt en dus zelf een smartphonedie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per maand betaaltaanzienlijk minder zijndan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een internet en mobielbellen abonnement afsluit voor €14 tot€24 per maand, terwijl de meeste abonnementen met een mobieltje passtarten bij achtentwintig euro. Je bespaart al gauw vijftig procent op de onkosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon verwijderen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je steeds buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe abonnement zonder mobieltje een grotere internetbundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de groep wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de oplossing om tijdens je telefoniecontract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan wanneer je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenmaandelijks of een ieder jaarcontract heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees meestal maandelijks overstappen. Deduur van het abonnement is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige overeenkomst de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobieltje.Dat komt onder andere doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je alleeneen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel onnodige kosten. De prijs die je normaliter voor je ‘kosteloos mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en zodoende houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jein de regel een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primaoptie wanneer je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los mobieltje tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is met namepraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet cruciaaldat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Vrijwelaltijd is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Besparen door een Sim Onlyinternet contract te verlengen

Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomprovider zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphoneabonnement is afhankelijk van je telecomprovider. Sommige providers hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kanook nog eens tot ten hoogste 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer op welk moment jecontract eindigt bij jeaanbieder en sluitogenblikkelijk een voordelig Sim Only abonnement af. De verlenging van jesmartphonecontract gaat pas in vanaf het moment dat decontract datum verstreken is.

Scroll naar boven