sim only vodafone

Sim Only Onbeperkt Bellen Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleenvoudigen simpel helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeus. Bij Belgemakkelijk vind je de goedkopere Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als Vodafone en Ben.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een telefoon hebt gekocht zijn de mobieleproviders na één kalenderjaar verplicht om kosteloos de simlock eraf te halen. Binnen het 1stejaar kan er een bedrag gevraagd wordenom de smartphone simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je mobieltje wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije toestel te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel van betekenisdat je dit aangeeft bij het invullen van jouw gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobiele telefoon zit.Ook voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een een optiegebrek van een Sim Only abonnement is dat je alsconsument zelf over eensmartphone moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij het mobieltje oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de telefoon verwijderen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk abonnement voor jou het slimste is prijzen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 2 maanden. Dat is over het algemeen voldoende om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestesmartphones simlock vrij. Ergens nog een oudesmartphone liggen? De oudeprovider kan detoestel vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon tevens simlock vrijkunnen maken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt met name doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overtollige kosten. De kostprijs die je normaliter voor je ‘gratis mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en derhalve houd je erg lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met vaaktevens nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeuiteraard wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enzodoende kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummertochook naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor een ieder die goedkoper wil bellenen nog een prima apparaat heeft, of het geen probleem vind om los eenapparaat aan te schaffen. gewoonlijk is het goedkoper om eenlos mobieltje aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ apparaat metcontract bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je smartphone gebruikt, eris voor een ieder een passend abonnement te vinden. Tegenwoordig zien wij verder ook datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Besparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je geld overhouden opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je smartphone contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigeaanbieder zal alefficiënt enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is gebondenaan van je telecomaanbieder. Niet alle aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon contract kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jeovereenkomst datum. Controleer wanneer jeovereenkomst stopt bij jeaanbieder en sluitaanstonds een goedkoper Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphoneabonnement gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven