sim only zonder internet

Sim Only Onbeperkt Bellen Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld overhouden op uwsmartphoneabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste abonnement afsluiten. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is Sim Only?

Als je een contract in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na een jaar geboden om voor niks de simlock eraf te halen. Binnen het 1stetwaalf maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je smartphone wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije toestel te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Pluspunten Sim Only per maand opzegbaar

Wat zijn de pluspunten van eenmaandelijks opzegbaar Sim Only abonnement?

Met een maandelijks opzegbaar Sim Only contract heb jealle vrijheid om je contract maandelijksop te zeggen. Tevens ben je erg flexibel. Je kunt namelijk elke maand jebundels aanpassen, omhoog of omlaag. Momenteel zijn er 5telecomaanbieders die per maand opzegbare Sim Only abonnementen aanbieden: Ben,KPN, Robin mobile, Tele2 en Youfone.

Houd er wel rekening mee dat een Sim Only elke maand opzegbaarcontract gemiddeld € 1,- per maandextra kost ten opzichte van een 1 jarig of twee jarig contract.telefoon zonder simlock|simlock vrije gewone mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de aanbieder waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk internet en mobiel bellen abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van verscheidene factoren. Zo is het van invloed om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe over het algemeen bel je met je smartphone? Vind je het van betekenis dat je razend eenvoudig internet hebt? Of maak je welbeschouwd alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type contract zonder mobieltje dat je nodig hebt en de jaarlijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk toestel past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle providers accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobieltjes simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudeprovider kan detelefoon vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de telefoon ook simlock vrijkunnen maken.

Waarom betaal ik de eerste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de aanbiederkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalproviders verrekenen die kosten met de 1stemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de onkosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debatterijdata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 12 maanden. Sinds kort kun je ook hier bij een aantalpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe toestel nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

Goedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet

Ben je zoekt naar een Sim Only? Vindt hier degoedkoopste Sim Only abonnementen met onbeperkt internet door deaanbieders te vergelijken. Volg onze stappen ommakkelijk en snel het meest voordelige Sim Only contract tevinden en om het Sim Onlyabonnement hierna af te sluiten. Om hetvoordeligste Sim Only onbeperkt internet contract af tesluiten moet je eerst inzichtelijk hebben hoeveel jeper maand verbruikt aan belminuten, sms’jes en aandata. Op het internet kun je makkelijk je verbruik berekenenvoor bijvoorbeeld de data, maar je kunt tevens opje laatste factuur zien hoeveel je per maand verbruiktbij je huidige smartphone abonnement. Opwelk moment je het verbruik inzichtelijk hebt kun je op zoek gaan naar hetgoedkoopste Sim Only onbeperkt internet abonnement. Door in onzevergelijkingstool je verbruik te selecteren vindt jesimpel het Sim Onlycontract dat bij jou past. Heb je hetmeest goedkope abonnementgevonden dan kun je de Sim Onlyaanbieding selecteren en vervolgens kun je het Sim Only abonnementafsluiten bij deprovider.

Scroll naar boven