sim only aanbieding

Sim Only Onbeperkt Internet

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope abonnement aan gaan. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobieltjeaanschaffen en daar een SimOnly abonnement bij aanschaffen, of datmensen eerst voor een contract mettelefoon kiezen en na de duur van hetabonnement overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly abonnement kun je zelf je smartphonekiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van deaanbieder. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je abonnement is veelde betere keus
 • Je kunt zelf kiezen welketelefoon je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

  De diverse Sim Only abonnementen

  Sim Onlyabonnementen verschillen qua databundel, belminuten en maandelijkse kosten. Zokun je voor een nihil bedrag een Sim Only aanschaffen met redelijk weinig internet,belminuten en sms’jes. Je kan er echter tevens voor kiezen om onbeperktdata, belminuten en sms’jes af te nemen.

  Als je niet kiest voor SimOnly, maar voor een contract met smartphone, is hetvaak lastig in te schatten welk contractje moet kiezen. Bij Sim Only is diteen kleiner probleem omdat je jouw abonnement permaand kan ophogen en verlagen (verschilt per provider). Mocht jetwijfelen, moet je dus goed opletten dat het ophogen én verlagen van je contracteen mogelijkheid is bij jouwprovider. Je kan dan het slimstemet een lage bundel beginnen en deze, als het nodig is, ophogen.

  Voorbeeld berekening

  We nemen een iPhone als voorbeeld. Een nieuwe willkeurige smartphone kost los al zomaar 769 euro. In combinatie met een contract met een telefoon moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, mits dit smartphoneabonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per jaar. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar telefoonabonnement 30 euro, op welk moment je de telefoon los zou kopen met een Sim Only abonnement is een overeenkomst voor telecom kost dat in totaal 910 euro. Een normaal mobiele telefoon met abonnement is dan ook super voor de koper die snel een telefoon nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het apparaat los te aankopen, daar waar een abonnement zonder mobiele telefoon is een contract voor telecom in vele gevallen voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is gebruikt, mag de simlock van het mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet aanschaffen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Om te bepalen welk abonnement voor jou het slimste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 6 maanden. Dat is meestal sufficient om een zicht te krijgen in je gebruik.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Wat is het verschil tussen een abonnement en Sim Only?

  Bij een Sim Onlyabonnement neemt de beller geentoestel af, maar alleen een simkaart. Op de kaart staanalleen de abonnementsgegevens en het telefoonnummer. Deafnemer van het abonnement, moet zelf een toestel regelen.

  Bij een telefoon met abonnement, geldteen maandelijkse prijs, waarbij de toestel, belminuten, sms’jes en dataverkeerbij de prijs zijn inbegrepen.

  Waarom betaal ik de eerste maand meer?

  Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleaanbieders verrekenen die kosten met de 1stemaand, andere mensen laten de aansluitkostenapart betalen.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regelook nieuwe betere tarieven.

  Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders zonder kosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

  Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De eerste smartphones haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel degebruikelijkeSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3gebruikelijkeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

  Geld overhouden door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

  Wil je uitsparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje contract in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly contract bij je huidigetelecomaanbieder zal alsnel enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jetelefooncontract hangt af van je aanbieder. Enkele aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere providers hanteren 6 maand. Hetverlengen van je smartphone contract kantevens nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jeovereenkomst stopt bij jeaanbieder en sluitspoorslags een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jetelefooncontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven