sim only zonder internet

Sim Only Per Maand Opzegbaar

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuzemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Tele2.Het maakt niet uit of je het goedkoopste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige mobiele telefoon kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u easy Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk doorslaggevend Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk contract gegevens over:

  • Wat deabonnementspremie per maandis.
  • Wat de totale korting op uwcontract is.
  • Wat de totale abonnementsprijselke maand is.
  • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enonkosten voor nummerbehoud zijn.
  • Wat de prijs is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste keuzeis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? allichtkunt u het tevens allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlyabonnement vergelijken is het van betekenis dat u met eenaantal dingen rekening houdt:

  • Hoeveel belminuten u elkemaand nodig heeft.
  • Hoeveel sms-berichten u permaand nog verstuurt.
  • Hoeveel MB aan internet via de smartphone u maandelijksverbruikt.

Wanneer u uw mobieletelefoon gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieltje waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetslim om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen abonnement neemt dat past bij je verbruik.

De meeste providers bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(hoeveelheiddata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij gauw een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Telfort en Simpel.

De voordelen van Sim Only

Door het hebben vaneen Sim Only abonnement, verlaag je de vaste lasten. Bijna alle mensen betalennamelijk meer voor de mobieltje bij huncontract, dan voor hundaadwerkelijke gebruik. Hoeveel erte geld overhouden valt, hangt af van hetaantal belminuten, sms’jes en MB’s per maand. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel data je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan adviseren wij om bij je nieuwe abonnement een grotere databundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de collectie wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de kans om gedurende je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

in de regelkan een aanbiederstwee maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of dekoper laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per telecom bedrijven. Dat staat in de voorwaarden van het abonnement.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het afsluiten van een nieuwabonnement, maakt de providerkosten. De meeste providers brengen die onkosten bij denieuwe abonnee in rekening. Enkeleproviders verrekenen die onkosten met de eerstemaand, andere personen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Geld overhouden op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde mogelijkheid naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keuze maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenovertollige onkosten te uitsparen, zodat we zorgeloos met elkaar in contactkunnen blijven.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het slim om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezewijze bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de mobieltje.

Overstappen naar een SimOnly contract is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debundeldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenmaandelijks opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een andereaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobiele telefoon tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in één keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen los toestel kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in 1keer moet betalen.

Overstappen naar een nieuweaanbieder

Al je een Sim Onlyabonnement aangaat bij eenprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste aanbieders gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Wanneer alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt gauw gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven