zakelijk sim only

Sim Only Prepaid Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleasy helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistemogelijkheid. Bij Belsimpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als KPN en Youfone.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een lossemobiel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je elkemaand kwijt wilt zijn. Een Sim Only contract afsluiten ismakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtstandaardthuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwsmartphone simlock vrij is voordat ueen Sim Only contractbestelt of lopende het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigetelecomprovider als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart aanschaft,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je terugzietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een contractmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je maandelijks moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Waarom is een Sim Only contractgoedkoper?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het weglaten van demobieltje . Bij eengebruikelijkesmartphoneabonnement koop je jouw jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jesmartphone zorgen ervoordat je na de looptijd jetelefoon volledig hebtvoldaan. Je betaalt je telefoon dus afin 12 of 24 maanden. Doordat je deze lasten bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude telefoon liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Welk telefonie abonnement het beste bij jou past hangt af van diverse factoren. Zo is het cruciaal om vooraf te bekijken hoeveel MB’s je op dit moment verbruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je mobieltje ? Vind je het belangrijk dat je razend simpel internet hebt? Of maak je eigenlijk alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement dat je benodigd en de maandelijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een contract zonder mobieltje van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan SimOnly aanbieders die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en easy bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt tevens naast ongelimiteerd bellen ensms’en ook ongelimiteerd internetten aan.

Wat voor telefoonabonnement sluit jij af?

Veel mobiele telefoon gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuze hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en depremie voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementengedekt om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de optie van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar tochook kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenoptie maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met smartphone. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun mobieletelefoon om, dus is dekeuze voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de optie voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw abonnement actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want ook bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestaltevens nieuwe betere tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jeallicht wel je bestaande 06-nummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerimmers naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomaanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeuze op welk moment je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is met namenuttig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een twaalf maanden in je bezithebt) kosteloossimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuwetelecomprovider

Al je een Sim Onlycontract aangaat bij eenprovider waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meest goedkope Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de anderetelecomprovider over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomaanbieder zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweaanbieder. Stop deverwerven simkart in je simlock vrije mobieltje en je kunt subiet gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven