sim only onbeperkt bellen en internet

Sim Only Providers Vergelijken

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het voordeligste abonnement afsluiten. Als u al eentelefoon heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een mobiele telefoonaanschaffen en daar een SimOnly abonnement bij kopen, of datmensen eerst voor een contract mettoestel kiezen en na de duur van hetcontract overstappen op SimOnly omdat zij hun toestel nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly contract kun je zelf je toestelkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van detelecomprovider. Dit heeft twee grotevoordelen:

  • Je contract is veeleen voordeligere keus
  • Je kunt zelf kiezen welkesmartphone je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige telecomprovider. Wat gebeurt er nu?

Dan zal jeSim Only abonnementingaan op het moment dat je ‘oude’ contracteindigt met een maximum van 30 dagen na afloop van dit ‘oude’abonnement. Dat is onder meer afhankelijk van hetmoment waarop je doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jougeselecteerde Sim Only abonnement.

Waarom is een Sim Only abonnementde betere keus?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niet willen van detelefoon. Bij eeneenvoudigetelefoonabonnement koop je jouw jaarlijkseabonnementskosten in tweeën.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jetoestel regelendat je na de looptijd jetelefoon voor 100% hebtbetaald. Je betaalt je telefoon dus afin 12 of 24 termijnen. Doordat je deze lasten bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije willkeurige smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobieltje weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement voor jou het voordeligste is bevelen we aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 5 maanden. Dat is in de meeste gevallen voldoende om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik te veel dataverkeer gebruik?

in de regelkan een providerstwee maatregelen nemen: of het terugschroeven van de snelheden, of deklant laten bijbetalen. Hoe de maatregelgehanteerd wordt, verschilt per SimOnly providers. Dat staat in de polisvoorwaarden van het telecomabonnement.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen vaak voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt in de regel van enkele factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekostprijs voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft allichtveel invloed op de optie van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenoptie maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een zonder kosten mobieletelefoon krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen steeds zuiniger met hun mobieltje om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende telefoonabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, over het algemeen aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only abonnement is een primakeus wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse smartphone tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralpraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Normaal gesproken is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Overstappen naar een nieuwetelecomprovider

Al je een Sim Onlycontract afsluit bij eenaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het meestvoordelige Sim Onlyabonnement zonder problemen. Je SimOnly telecomprovider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereaanbieder over te stappen.Tevens als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditkiezen en je Sim Onlytelecomaanbieder regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobiele telefoon nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuweprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teontvangen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deontvangen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt ogenblikkelijk gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven