kpn sim only

Sim Only Telfort

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt uuitsparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het meestgoedkope abonnement aan gaan. Als u al eentoestel heeft, is een Sim Only abonnement ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het smartphone.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn over het algemeen nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om op de keperbeschouwd gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomprovider; dit kun je doen viajouw huidige telecomprovider of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart krijgt,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een mobieletelefoon te betalen, wat je terugzietin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% goedkoper zijn dan een abonnementmet smartphone. Een abonnement vergelijken met Sim Only loont dan tevens zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat aanbieders geen dure telefoons hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je permaand moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Voorbeeld berekening

We nemen een algemene smartphone als voorbeeld. Een nieuwe eenvoudige smartphone kost los al snel 769 euro. In combinatie met een contract met een smartphone moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, als dit abonnement wordt ondertekend kost dit 970 euro per kalenderjaar. Bij een Sim Only abonnement kost een vergelijkbaar smartphoneabonnement 30 euro, op welk moment je de telefoon los zou aankopen met een telecomabonnement is een overeenkomst voor telefonie kost dat in totaal 910 euro. Een normaal telefoonabonnement is dan ook slim voor de beller die zo spoedig mogelijk een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te kopen, daar waar een Sim Only abonnement is een telecomabonnement in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst besteld is? Alleen de aanbieder waarbij de telefoon oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het mobieltje afhalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de consument nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel MB’s je hebt gebruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe internet en mobiel bellen abonnement een grotere internetbundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de hoeveelheid wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel providers bieden trouwens de mogelijkheid om lopende je abonnement voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een abonnement zonder mobieltje van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie formaten simkaarten: hetgangbareformaat, micro sim en nano sim. Hetgebruikelijkeformaat werd met name vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste smartphones hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste smartphones gebruiken een nano simkaart.

De meeste aanbieders leveren de simkaart op alle formaten. Deklant van het abonnement zondermobieltje kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iederetelecomaanbieder vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regeltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, endientengevolge kun je bij alleaanbieders kosteloos gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerimmers naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractduur van je contractop zijn eind, ben je tevreden over smartphone dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone ,dan is het interessant om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede wijze om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (debundeldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede voordeel is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor 1 of 2 jaar. Sinds kort kun je ook hier bij enkelepartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het apparaat in 1 maal afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je welbeschouwd een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse smartphone kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het toestel dan in 1maal moet betalen.

Pre’s Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een mobieltje pluscontract verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige providerzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjeabonnement bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomprovider je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven