zakelijk sim only

Sim Only Uk

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudigen simpel helpt je simpel te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistekeus. Bij Beleenvoudigen simpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Tele2.Het maakt niet uit of je het voordeligste Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlyabonnement betaalt u alleen de kosten voor uw abonnement.Wanneer u een abonnement metsmartphone afsluit, betaalt u ogenblikkelijk de onkosten voor de smartphone. Meteen Sim Only abonnementbent u vrijwel altijdvoordeliger uit, dat zult u al eenvoudig zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) smartphone.

Sim Only vergelijken: tips

Sim Onlyvergelijken kan een hele klus zijn. Wellichtzie je door de bomen het bos niet meer. Hou dan de volgende dingen ingedachten:

 • Een virtuele telecomprovideris vaak voordeliger dan debeheerder van het netwerk. Zij hebben minder naamsbekendheid en zullenhierdoor wat meer concurreren.
 • Een abonnement met eengeldigsheidsduur van twee 12maanden is meestalgoedkoper dan een contract met eengeldigheid van eenjaar.
 • Wilt u nergens aan vast zitten? Er zijnook Sim Only abonnementendie elke maand opzegbaar zijn.

Controleer bij het SimOnly vergelijken tevens de polisvoorwaarden van alletelecomproviders. Zo zijn eraanbieders die belminuten afronden naar boven of extrakosten rekenen op welk moment u gebruik maakt van internetbuiten uw bundel.

Controleer tevens welk model simkaart uwtelefoon ondersteunt.

Stapt u over naar een anderetelecomprovider? Check dan bij het Sim Only vergelijken of uw toekomstigeaanbieder aan nummerbehoud doet. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de doorsneeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen in deregel wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driestandaardformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Sim Only vs. abonnement

Omdat je alleen een simkaart aanschaft,is een Sim Only goedkoop invergelijking met andere mobieleabonnementen. Je hoeft niet voor een smartphone te betalen, wat je merktin de maandelijkse kosten. Een Sim Onlykan, per maand, tot wel 70% voordeliger zijn dan een abonnementmet smartphone. Een contract vergelijken met Sim Only loont dan ook zeker.Het grote gewin van een goedkope Sim Only is dat je goedkoop kan bellen, sms’en en internetten.Omdat providers geen dure smartphones hoeven televeren, kunnen ze meer korting geven op het bedrag dat je maandelijks moet betalen voor het SimOnly abonnement.

Waarom is een Sim Only abonnementvoordeliger?

Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het niethebben van detelefoon. Bij eengebruikelijkemobieltjemet abonnement koop je je periodiekekosten in 2 delen.Een deel voor het abonnement en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De kosten voor jesmartphone regelendat je na de duur van je contract jetelefoon volledig hebtafbetaald. Je betaalt je telefoon dus afin 1 of twee jaar. Doordat je deze investering bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse kosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije ordinaire mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract besteld is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk Sim Only abonnement het voordeligste bij jou past hangt af van diverse eigenschappen. Zo is het cruciaal om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe meestal bel je met je smartphone? Vind je het cruciaal dat je razend snel internet hebt? Of maak je in feite alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type telecomabonnement dat je benodigd en de periodieke kosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een telecomabonnement van 24 maanden afsluit.}

Welk apparaat past bij een Sim Only abonnement?

Sim Only-kaartenwerken alleen op simlock vrije telefoons. Kortgezegd: een mobieldie alle aanbieders accepteert. Tegenwoordig zijn de meestemobiele telefoons simlock vrij. Ergens nog een oudetelefoon liggen? De oudeprovider kan desmartphone vrijgeven. Verder zijn er online tools entelecomzaken die de smartphone ook simlock vrijkunnen maken.

Wat voor telefooncontract sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen over het algemeen voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige aanbieder of stappen ze over?De optie hangt vaak van meerdere factorenaf. Denk onder andere aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en dekosten voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost meestal veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te helpen door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met mobiele telefoonen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helegoedkope telefoonabonnementenaangeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft natuurlijkveel invloed op de optie van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het contractduur en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomaanbieder isdat heel flexibel, maar immers kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat een ieder te bieden heeftvoorafgaand je eenkeus maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel consumentenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een gratis smartphone krijgt, hebben veel consumentengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder steeds zuiniger met hun mobieltje om, dus is demogelijkheid voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de keuze voorhet volgende smartphoneabonnement.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metelke maand opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel desimpeleSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met bijvoorbeeldkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3alledaagseformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gebodendoor diversetelecomproviders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueleaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. dit land kent 4 netwerkproviders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleprovider wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zichveel op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inNederland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven