data only sim

Sim Only Veel Internet Weinig Bellen

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudig helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juisteoptie. Bij Belsimpel vind je de voordeligste Sim Only-aanbiedingen van alle groteproviders als T-Mobile en Simpel.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only?

Bij een Sim Onlycontract betaalt u alleen de onkosten voor uw abonnement.Wanneer u een contract mettelefoon afsluit, betaalt u terstond de onkosten voor de telefoon. Meteen Sim Only contractbent u normaal gesprokenvoordeliger uit, dat zult u al snel zien bij het Sim Onlyvergelijken. U kiest zelf een toestel en koopt dit los, of u bentnog in het bezit van een (simlock vrij) mobieltje.

Sim Only vergelijken: tips

Sim Onlyvergelijken kan een hele klus zijn. Wellichtzie je door de bomen het bos niet meer. Hou dan de volgende dingen ingedachten:

  • Een virtuele telecomaanbiederis meestal goedkoper dan debeheerder van het netwerk. Zij hebben minder naamsbekendheid en zullendaardoor wat meer concurreren.
  • Een abonnement met eenlooptijd van twee twaalf maanden is meestalvoordeliger dan een abonnement met eenduur van éénjaar.
  • Wilt u nergens aan vast zitten? Er zijnook Sim Only abonnementendie maandelijks opzegbaar zijn.

Controleer bij het SimOnly vergelijken tevens de voorwaarden van alletelecomproviders. Zo zijn erproviders die belminuten afronden naar boven of extrakosten rekenen op welk moment u gebruik maakt van internetbuiten uw bundel.

Controleer tevens welk type simkaart uwtelefoon ondersteunt.

Stapt u over naar een anderetelecomaanbieder? Check dan bij het Sim Only vergelijken of uw toekomstigetelecomaanbieder aan nummerbehoud doet. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de eenvoudigeSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieltjes. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met onder andere kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deaanbieders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle 3eenvoudigeformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidige aanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jecontractuele verplichtingen van je ‘oude’ abonnement volledig bentnagekomen. Dat is goed nieuws.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlyabonnement gaat afsluiten, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd. een mobile device zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobieltje afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de consument nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Om te bepalen welk Sim Only abonnement voor jou het slimste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen aantal maanden. Dat is in de meeste gevallen genoeg om een een idee te krijgen in je verbruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter ook providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuweprovider onderhandelt dan met deoude telecomaanbieder over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweprovider de overstap regelen. Denieuwe telecomaanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomprovider op te latenzeggen.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de aanbieders vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse providers metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Waarom kiezen voor een Sim Only abonnement?

Loopt de contractperiode van je abonnementop zijn eind, ben je tevreden over mobiele telefoon dieje hebt en heb je geen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje ,dan is het verstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieletelefoon. Niet alleen de eenmalige kosten, maartevens de maandelijkse onkosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Overstappen naar een SimOnly abonnement is daarom een goede manier om jemaandelijkse uitgaven voor een Mobielabonnement aanzienlijk te verlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoudvan de service (dearsenaaldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenper maand opzegbaar abonnement. Je bentdaardoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eencontract inclusief smartphone tekenje een overeenkomst voor 1 of twee twaalfmaanden. Sinds kort kun je ook hier bij een paarpartijen voor maandcontracten kiezen, maar dan tegen een hoger maandbedrag,plus moet je het toestel in 1 keer afbetalen als jeopzegt.

Stel dat je per slot vanrekening een nieuwe telefoon nodig hebt, dan kun je zelfeen losse telefoon kiezen enaanschaffen. Nadeel kan zijn dat je het apparaat dan in éénmaal moet betalen.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige telecomproviderzul je tevens nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je mobieltjecontract bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hettelefoonabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven