sim only per maand opzegbaar

Sim Only Veel Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij helpen u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf deprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers enhandige service.

Waarom Sim Only?

Loopt de periode van jecontract van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over smartphone die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer smartphone , dan is hetgewenst om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Op dezemanier bespaar je de kosten voor de aanschaf van de mobieltje. Niet alleen de eenmalige kosten, maarook de maandelijkse kosten die worden doorberekend voor deaanschaf van de smartphone.

Sim Only bellen, sms’en en mobiel internet

U wilt alles uit uw abonnement halen: bellen,sms’en en mobiel internet. Geen probleem. U stelt zelf uw contractsamen. Hoeveel belminuten, sms’jes en MB’s internet heeft u nodig per maand? Ubeslist. Uw Sim Onlyabonnement vergelijken is niet lastig: ga naar Sim Only vergelijken en stel zelfgemakkelijk uw contract samen. x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gangbareSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere smartphones.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen veelal gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driealgemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

De verscheidene simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde zonder kosten simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 verschillendesoorten: je hebt eendoorsneesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degewonesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Dedoorsneesimkaart wordt telkens minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste aanbiederseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor jouw mobieltje ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jekeuze geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling dekeuzemogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Voorbeeld berekening

We nemen een doorsnee mobiele telefoon als voorbeeld. Een nieuwe een mobile device kost los al zomaar 769 euro. In combinatie met een mobieltje met abonnement moet 370 euro bij worden betaald. Het maandelijkse contract kost dan 50 euro, indien dit abonnement wordt aangegaan kost dit 970 euro per twaalf maanden. Bij een abonnement kost een vergelijkbaar telefoon met abonnement 30 euro, wanneer je de een mobile device los zou kopen met een internet en mobiel bellen abonnement is een contract voor telecom kost dat in totaal 910 euro. Een normaal abonnement met mobieltje is dan vooral handig voor de koper die snel een smartphone nodig heeft en geen 769 euro wil sparen om het toestel los te aanschaffen, daar waar een abonnement zonder smartphone is een abonnement in vele gevallen goedkoper is. zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobiele telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract verkregen is? Alleen de provider waarbij het smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van het mobiele telefoon weghalen. In de praktijk betekent dat over het algemeen dat de klant nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk abonnement zonder smartphone voor jou het beste is adviseren wij om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is over het algemeen genoeg om een zicht te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only providers kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter tevens providers die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een internet en mobiel bellen abonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn 3 formaten simkaarten: hetgangbareformaat, micro sim en nano sim. Hetgewoneformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenaanbieders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste SimOnly providers leveren de simkaart op alle formaten. Deconsument van het telecomabonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Tegenwoordig iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt met name doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een standaard abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel onnodige kosten. De kostprijs die je normaliter voor je ‘zonder kosten mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en bijgevolg houd je relatief lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van Nederland. Wij hebben de afgelopenjaren dan ook de nodige ervaring opgedaan.

Geld besparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in dit landhet aanbod van maarliefst 15 netwerkaanbieders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen tevens de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeus voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele abonnementen. Zo kun jijweloverwogen een keus maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenonnodige onkosten te uitsparen, zodat we zonderzorgen met elkaar in contactkunnen blijven.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieltje ?

Er bestaan verscheidene formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel dealgemeneSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je vooral terug in oudere mobieltjes.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de steeds kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen normaal gesproken wel in oudere smartphones, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe telefoon meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle driealgemeneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor allerleiproviders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk aanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Nederland kent 4 netwerkproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkprovider. MVNO’s richten zichveelal op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele providers die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven