kpn sim only

Sim Only Voor Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste aanbieders enverstandige service.

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleproviders na een kalenderjaar geboden om kosteloos de simlock eraf te halen. Binnen het eerstetwaalf maanden kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Tevens als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije telefoon te hebben,simlockvrije telefoons verkopen namelijk een stuk beter!

Sim Only met 4G

Als je kiest voor een databundel met 4G,raden wij aan om te kiezen voor minimaal 1000MB aan internetdata. Tenslotte is het slimmer om een watgroter abonnement te kiezen; mocht je perongeluk niet verbonden zijn met WiFi, ga je aleenvoudig buiten je bundel. Met 3Ginternet is het kwaliteitsverschil groter, dus dan heb je sneller door dat jeniet met WiFi verbonden bent.

Enkele Sim Only aanbieders bieden hun gebruikers tevensde mogelijkheid om per maand een 4G bundel teactiveren zodat zij kunnen profiteren van sneller en stabielermobiel internet. Als je supereenvoudig internet via de smartphone wilt, kun je ditzelf activeren. Dit kost vrijwel altijdzo’n €5 extra per maand. Deze extra beslissing looptin de regel automatisch door, behalve als jehet voor de nieuwe maand weer deactiveert.

Suggesties engegevens over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een Sim Only abonnementkan betaalbaar zijn! volstrekt niet als je al in het bezit bent van eengoedwerkende mobieltje . Vooriedereen die kunnen overstappen naar eennieuw contract zonder smartphone en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwemobiele telefoon te hebben is er dezogeheten “SimOnly”. Een telefonie abonnement is een contract waarbij je uitsluitend een simkaartontvangt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je periodiek betaalteen stuk minder wordendan bij zonder een Sim Onlyabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een telecomabonnement aangaat voor €10,- tot €20,- per maand, terwijl de meeste smartphonesmet een abonnement passtarten bij 25euro. Je bespaart al gauw een flimk bedrag op de onkosten van je Sim Only abonnement. zonder simlock|simlock vrije een mobile device} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de provider waarbij de telefoon oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel data je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe abonnement een grotere databundel te kopen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de reeks wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de kans om lopende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt besloten hoeveel belminuten en MB’s je bestellen kunt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only providers die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een Sim Only abonnement van 24 maanden afsluit.}

Op welk moment kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenmaandelijks of een elk jaarcontract heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees over hetalgemeen per maand overstappen. Deduur van het abonnement is vrijwel altijd 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een anderetelecomaanbieder regelen. Het nieuweabonnement gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Anno nu iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een smartphone.Dat komt onder andere doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een standaard abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel overbodige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘zonder kosten mobieltje ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en bijgevolg houd je aanzienlijk lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagekosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn mobieletelefoon ?

Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobieltjes haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel deordinaireSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende smartphones. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobieltjes, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander formaat simkaart leverde hierdoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder meerkaarthoudertjes en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de providers tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3gangbareformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone pluscontract verkiezen zal betekenen dat je elke maand bespaart op je smartphonekosten. Bij je huidige providerzul je ook nog eens meer korting krijgen op welk moment jekiest voor het verlengen van je mobiele telefoon abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigeaanbieder betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde telecomaanbieder je belonen met extravoordeel op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphonecontract stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven