sim only

Sim Only Vs Abonnement

Het leven is al duur genoeg, dat weten wij. Gelukkig kunt ugeld besparen op uwtelefoonabonnement, kunt u SimOnly vergelijken en het goedkoopste contract aan gaan. Als u al eensmartphone heeft, is een Sim Only contract ideaal voor u, want hierbij betaaltu enkel de abonnementskosten en niets extra voor het mobiele telefoon.

Sim Only vergelijken

Telkens meer Nederlanders kiezen voor Sim Only abonnementen. Dit houdt in datzij zelf een smartphoneaankopen en daar een SimOnly contract bij aanschaffen, of datconsumenten eerst voor een abonnement mettoestel kiezen en na de contractduur overstappen op SimOnly omdat zij hun smartphone nog goed genoeg vinden.

Met een SimOnly contract kun je zelf je toestelkiezen, deze krijg je er namelijk niet bij van detelecomaanbieder. Dit heeft twee grotevoordelen:

 • Je contract is veelde betere keus
 • Je kunt zelf kiezen welkesmartphone je neemt (bijvoorbeeld je huidige smartphone)

  Sim Only met 4G

  Net zoals bij een ‘normaal’ abonnement, is het bij een Sim Only contracteen mogelijkheid om voor 4G internet opde mobiel te kiezen. Hetvoordeligste Sim Only 4G contract is al vanaf €2,50 maandelijks af te sluiten. Hiervoor krijg je echterredelijk weinig mobiele data, wat kan zorgen voor eventueleonkosten buiten de bundel.

  Het voordeligste 4G Sim Onlyabonnement met ten minste1000MB internet, is aan te gaan vanaf €7,50. Demeest uitgebreide 4G abonnementenonkosten meer dan €12,50 per maand. Hiervoor krijg je 10 GB interneten onbeperkt bellen en sms’en. Meer dan genoeg dus, zelfs voor de extremegebruiker.

  Waarom is een Sim Only abonnementvoordeliger?

  Het verschil in de vaste lasten bij een SimOnly contract zit hem volledig in het niet willen van detelefoon. Bij eeneenvoudigeabonnement metmobiele telefoon betaal je je periodiekekosten in 2 delen.Een deel voor de belminuten en een deel voor jetelefoon. Het deel van je contract bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jetelefoontoestel zorgen ervoordat je na de contractduur jetelefoon voor 100% hebtbetaald. Je betaalt je smartphone dus afin 12 of 24termijnen. Doordat je deze investering bij een Sim Only abonnement niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije gewone mobiele telefoon } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud contract gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk betekent dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobieltje moet kopen.

  Kies het juiste Sim Only contract

  Welk internet en mobiel bellen abonnement het betere bij jou past hangt af van verscheidene eigenschappen. Zo is het doorslaggevend om vooraf te bekijken hoeveel internet je op dit moment nuttigt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je telefoon? Vind je het van betekenis dat je razend simpel internet hebt? Of maak je de facto alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type contract zonder smartphone dat je benodigd en de jaarlijkse kosten van je abonnement die daarbij komen kijken.|

  Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

  Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter ook mobiele telefonie bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

  Welke simkaarten zijn er?

  Er zijn 3 formaten simkaarten: hetdoorsneeformaat, micro sim en nano sim. Hetalgemeneformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenmobiel bellen bedrijven hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

  De meeste providers leveren de simkaart op alle formaten. Deafnemer van het internet en mobielbellen abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

  Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

  Veel mobiele telefoon gebruikerskomen in de regel voor een dilemma te staanals ze hun overeenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keuzemogelijkheid hangt meestal van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, depolisvoorwaarden en dekosten voor een mobieletelefoon. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost in de regel veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

  Sim Only abonnement

  Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel mensenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro per maand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelaanbieders merken tevens op dat Sim Only continu populairder wordt en gaandaardoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare smartphoneabonnementenaangeboden om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft uiteraardveel invloed op de optie van detelecomprovider. Echter moet eengebruiker ook kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only telecomprovider isdat heel flexibel, maar toch kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenoptie maakt.

  Abonnement met een mobieltje

  Waar voorheen de abonnementen met mobieltje erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenmeestal voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een contract met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun mobieltje om, dus is dekeus voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder contract te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

  Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

  Als je bestaande overeenkomst (bijna)is afgelopen, kun je doen wat jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomaanbieder, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigenaanbieder kan stilzwijgendverlengen erg duur uitvallen. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je overeenkomst een bepaald actietarief komt te vervallen,waarmee je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met in de regeltevens nieuwe actie)tarieven.

  Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jeallicht wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomaanbieder zal ditcompleet voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal 2 maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

  Micro-SIM? Nano-SIM? Welk type SIM-kaart gaat er in mijn smartphone ?

  Er bestaan verschillende formatenSIM-kaarten. De 1ste mobiele telefoons haddeneen SIM-kaart van het formaat van een creditcard 85 x 54 mm), de Full-size SIMdanwel degebruikelijkeSIM.

  De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je ook terug in oudere mobieltjes.

  Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de continu kleiner wordende mobieletelefoons. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

  Niet alle Sim-kaarten passen in alle smartphones. Micro-SIM kaarten passen meestal wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwetypen erg veel gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe toestel meteen ander formaat simkaart leverde daardoor veel administratieverompslomp op en gedoe met onder anderekaartvergroters en het zelf op maat knippen van te grotesimkaarten. Gelukkig bieden de aanbieders tegenwoordig zelf deoplossing. Je kunt een (gratis) kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen.Dan krijg je een nieuwe simkaart waar alle 3gangbareformaten inzitten, je kunt het formaat dat je nodig hebt er uitdrukken.

  Overstappen naar een nieuweprovider

  Al je een Sim Onlyabonnement afsluit bij eentelecomaanbieder waarbij je nog geenklant bent dan kun je bij de meeste providers gebruikmaken van een overstap service. Met deze service hoef jezelf niets te regelenen verloopt het overstappen naar het voordeligste Sim Onlycontract zonder problemen. Je SimOnly provider regelt dan voorjou al het papierwerk wat erbij komt kijken om van de ene naar de andereprovider over te stappen.Ook als je gebruik wilt maken van nummerbehoud kun je ditaangeven en je Sim Onlytelecomprovider regelt dat je een Sim Only contract krijgtmet je huidige mobieltje nummer. Het enige wat jenog hoeft aan te geven aan je nieuwetelecomprovider zijn je persoonlijkegegevens, je huidige mobiele nummer en welke simkaart je wenst teverkrijgen. Op welk moment alles isgeregeld ontvang je binnen enkele dagen een Sim Only starterspakket thuis van je nieuweprovider. Stop deverkrijgen simkart in je simlock vrije mobieletelefoon en je kunt terstond gebruik maken van je goedkope Sim Only abonnement!

Scroll naar boven