vodafone sim only

Sim Only Weinig Bellen Veel Internet

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u degoedkoopste abonnementen. Ustelt zelf het abonnement samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij debetere providers engoede service.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn vaak nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om per slot vanrekening gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomprovider; dit kun je doen viajouw huidige telecomprovider of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

Sim Onlyabonnementen worden gedekt doordiverseaanbieders.Providers zijn onder te verdelen in netwerk providersen virtuele telecomaanbieders,ook wel MVNO’s genoemd.

Een netwerktelecomprovider heeft de beschikking overeen eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. Holland kent 4 netwerkaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueleaanbieder wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk en koopt capaciteitin bij een netwerk aanbieder.MVNO’s richten zich veel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inNederland:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Telfort (KPN)
 • Youfone (KPN)

Waarom is een Sim Only contractefficiënter?

Het verschil in de prijs bij een SimOnly abonnement zit hem volledig in het ontbreken van demobiele telefoon . Bij eenalledaagsemobieltjemet abonnement koop je je jaarlijksekosten van je abonnement in tweeën.Een deel voor de belminuten en een deel voor jetelefoon. Het deel van je abonnement bestaat uit debelminuten, sms en internet mb’s. De vaste lasten voor jesmartphone zorgen ervoordat je na de looptijd jetoestel helemaal hebtbetaald. Je betaalt je telefoon dus afin 1 of twee jaar. Doordat je deze investering bij een Sim Only contract niet hebt, worden jemaandelijkse onkosten veel lager. zonder simlock|simlock vrije iPhone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude toestel liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat in de regel dat de klant nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan bevelen we aan om bij je nieuwe telefonie abonnement een grotere databundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de kans om tijdens je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste mobiel bellen bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens mobiel bellen bedrijven die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telefonie abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiel bellen bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wat gebeurt er als ik buiten de bundel bel?

niet alleaanbieders biedenbellen, sms’en en internetten als bundel aan. Wie buiten de bundel belt, sms’tof internet, moet meestal bijbetalen.Extra informatie over tarieven, is over hetalgemeen te vinden op de website van detelecom bedrijven.

Wat voor smartphoneabonnement sluit jij af?

Veel mobieltje gebruikerskomen over het algemeen voor een dilemma te staanals ze hun telecomovereenkomst kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De keus hangt in de regel van meer dan een factorenaf. Denk onder meer aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden en dekosten voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost vaak veeltijd, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te begeleiden door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een contract met smartphoneen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage onkosten iederemaand. Dit is ook de reden dat veel klantenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een aantal euro maandelijks zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only steeds populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helebetaalbare telefoonabonnementengeboden om mobieletelefoongebruikers te lokken. Dit heeft vanzelfsprekendveel invloed op de mogelijkheid van detelecomaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetabonnement en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only aanbieder isdat heel flexibel, maar per slot van rekening kunnen daar tevensverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoordat je eenkeus maakt.

Contract met een mobiele telefoon

Waar voorheen de abonnementen met smartphone erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel mensenvaak voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieltje. Hoewel je bij deze abonnementssoort een voorniks mobieletelefoon krijgt, hebben veel mensengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat iedereen continu zuiniger met hun smartphone om, dus is deoptie voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende telefoonabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je gaan en staan waar jewilt. Je kunt overstappen naar een anderetelecomprovider, of juist verlengen bijje huidige aanbieder. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want tevens bij je eigenprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwcontract aan met meestalook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanprovider, dan wil jenatuurlijk wel je bestaande mobielenummer behouden. Die optie is wettelijk geregeld, enbijgevolg kun je bij alleaanbieders voor niks gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuwetelecomprovider zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigecontract op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Watzijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende smartphonewaar je tevreden over bent, of ben je van plan een losse smartphone aan te schaffen, dan is hetverstandig om een los SIM-only abonnementaf te sluiten. Let er wel op dat je een abonnement neemt dat pastbij je verbruik.

De meeste aanbieders bieden SIM-onlyabonnementen aan waarbij de inhoud van de service(hoeveelheiddata, minuten en sms’jes per maand) erg veel identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij gauw een nieuwe mobieltje wordtgeleverd. Onder meer Vodafone en Tele2.

En er zijn aanbieders die zich 100%gespecialiseerd hebben in het aanbieden van SIM-only abonnementen. Onderandere Simyo of Simpel. De prijzen bij dit soort partijen zijn meestal laag.

Aanschaf van een SIM-only contract heeft enkele pre’s ten opzichte van deaanschaf van een contract inclusief smartphone.

 • Je kunt veeluitsparen op de kosten.
 • Kies voor een korte contractduur, dankun je simpel overstappen als eenandere partij een goedkoper abonnement aanbiedt.

  Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

  SIM-only abonnementen worden gebodendoor allerleiproviders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueletelecomproviders, tevens welMVNO’s genoemd.

  Een netwerk providerheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestegevallen bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerktelecomaanbieder. Holland kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

  Een virtueleaanbieder wordt vaak afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomaanbieder. MVNO’s richten zichveelal op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inons land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven