sim only vergelijken

Sim Only Zonder Abonnement

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van deze site vergelijkt u demeest goedkope abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf detelecomprovider. De voordeligste Sim Only abonnementen bij deslimste aanbieders enhandige service.

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een abonnementzijn gekocht, zijn in de regel nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om per slot vanrekening gebruik te kunnen maken van een simkaart van een andereaanbieder; dit kun je doen viaje huidige telecomaanbieder of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

De verschillende simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het abonnement dat opde gratis simkaartstaat. Er zijn simkaarten in drie verscheidenesoorten: je hebt eengebruikelijkesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is degewonesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobieltjes die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Dealgemenesimkaart wordt telkens minder gebruikt in mobieletelefoons.

Als je een Sim Onlyabonnement bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je te allen tijde dejuiste simkaart hebt voor jouw smartphone ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als deaanbieder van jemogelijkheid geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij jouw bestelling demogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Suggesties enkennis over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een telefoonabonnementhoeft niet duur te zijn! Al zeker als je al in het bezit bent van eengoede mobieletelefoon . Vooreen ieder die kunnen overstappen naar eennieuw abonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwesmartphone te hebben is er debekende “SimOnly”. Een internet en mobielbellen abonnement is een telecomcontract waarbij je uitsluitend een simkaartbestelt en dus zelf een smartphonedie je al hebt gebruiken kunt. Het voordeelhiervan is dat de vaste lasten die je per maand betaalteen stuk minder veel zullen zijndan bij apparaat metabonnement. Zo is het bij een Sim Only heelnormaal dat je een telefonie abonnement afsluit voor €10,- tot €20,- per maand, terwijl de meeste smartphonesmet een abonnement pasaanvangen bij €25. Je bespaart al gauw veel geld op de onkosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude mobiele telefoon liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de mobieltje oorspronkelijk is gekocht, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk betekent dat vaak dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je afschriften er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe abonnement zonder mobieltje een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de batterij wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel Sim Only aanbieders bieden trouwens de mogelijkheid om tijdens je abonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn op het moment echter tevens telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only providers eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Ongelimiteerd bellen, internetten en sms’en, kan dat?

Er bestaan providers die ongelimiteerd bellen, sms’en eninternetten aanbieden tegen een vaste prijs. Vodafone en inenkele stappen en simpel bieden al de mogelijkheid tot ongelimiteerdbellen en sms’en. Robin Mobile biedt ook naast ongelimiteerd bellen ensms’en tevens ongelimiteerd internetten aan.

Hoe hoog zijn de aansluitkosten?

De aansluitkosten bedragen bij de providers vanmobiele telefonie tussen de 10 en de 20 euro. Iedereprovider vermeldt dit op haareigen website. Bij verlenging worden er geen aansluitkosten in rekening gebracht.

Waarom Sim Only vergelijken?

Onze website is al in enkele jaren actief en sindsdienuitgegroeid tot de grootste Sim Onlyvergelijker van ons land. Wij hebben de afgelopenjaren dan tevens de nodige ervaring opgedaan.

Uitsparen op jemobiele abonnement? Wij combineren als enige Sim Only prijsvergelijker in Nederlandhet aanbod van maarliefst 15 netwerktelecomproviders. Bovendien bieden wijde optie naast de prijzen ook de beoordelingen vanandere consumenten mee te nemen in jekeuze voor een Sim Only.

Iedere dag wordt onze website voorzien van actuele prijzen. Zo kun jijweloverwogen een keuzemogelijkheid maken voorhet meest passende abonnement. Onze missie is dan ook om consumentenoverbodige kosten te geldoverhouden, zodat we onbezorgd met elkaar in contactkunnen blijven.

Voor wie is Sim Only geschikt?

Sim Only aanbiedingenzijn geschikt voor iedereen die voordeliger wil bellenen nog een prima toestel heeft, of het geen probleem vind om los eenapparaat aan te schaffen. in veelsituaties is het voordeliger om eenlosse mobiel aan te schaffeni.c.m. een Sim Only abonnement, dandat je een ‘gratis’ toestel metabonnement bestelt. Of je nu behoefte hebt aan onbeperkt bellenen internet, of slechts af en toe je telefoon gebruikt, eris voor een ieder een passend abonnement te vinden. Op hetmoment zien wij verder tevens datvoornamelijk de goedkope Sim Onlyabonnementen een populair alternatief voor zijn voor prepaid simkaartgebruikers.

Welke providers bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor diverseaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. meestal bieden zij virtueleaanbieders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkprovider. Holland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt in de regel afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerkaanbieder. MVNO’s richten zichveel op eenbepaalde doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn indit land. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven