sim only abonnement

Sim Only Zonder Belminuten

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Beleasy helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistekeuze. Bij Belsnelen simpel vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als T-Mobile en Simpel.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-contractzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Telefoons die in combinatie met een contractzijn gekocht, zijn vaak nietsimlockvrij. Deze kun je simlockvrij laten maken om immers gebruik te kunnen maken van een simkaart van een anderetelecomprovider; dit kun je doen viajouw huidige telecomaanbieder of bijeen telecomwinkeltje in jouw woonplaats.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je smartphone nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel belangrijkdat je dit aangeeft bij het invullen van jouw gegevens. Als je aangegeven hebt dat je nummerbehoud wiltoepassen, zal je tevens je simkaartnummer in moeten vullen; deze staatop de simkaart die in je mobiele telefoon zit.Ook voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

De nadelen van een Sim Only abonnement

Een een optievervelend iets van een telefonie abonnement is dat je alsklant zelf over eentoestel moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije gebruikelijke mobieltje } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobiele telefoons geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud contract gebruikt is? Alleen de telecomprovider waarbij de mobiele telefoon oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het smartphone afhalen. In de praktijk betekent dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aankopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je continu buiten je bundel? Dan prijzen we aan om bij je nieuwe telefonie abonnement een grotere MB bundel te kiesen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de reeks wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel mobiel bellen bedrijven bieden trouwens de mogelijkheid om gedurende je contract omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens telecom bedrijven die een Sim Only abonnement met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een Sim Only aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen in deregel gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomprovider onderhandelt dan met deoude telecomprovider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuwetelecomaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomprovider moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude contract bij deandere telecomaanbieder op te latenzeggen.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Vandaag de dag iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobieltje.Dat komt hoofdzakelijk doordat een Sim Only veel goedkoperis dan een gewoon abonnement. Bij een Sim Only contract ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieletelefoon. Dat is dus wat een Sim Only is.

Omdat je blijft bellen met je bestaande mobieltje , bespaar je veel onnodige kosten. De kosten die je normaliter voor je ‘voor niks smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel goedkoper dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijndiverse aanbieders metper maand opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieletelefoon.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een telefoon. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only abonnement kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobiele telefoon isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetverstandig om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alscontract worden geleverd. Dit is ookpraktisch als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van invloeddat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieltje. In de regel is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden aangebodendoor diversetelecomaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk providers en virtueletelecomproviders, ook welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomproviderheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. in de meestesituaties bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. dit land kent 4 netwerktelecomproviders:

  • KPN
  • T-Mobile
  • Vodafone
  • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomprovider wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO is niet in het bezit van een eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichhet meest op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

  • Ben (T-Mobile)
  • hollandsnieuwe (Vodafone)
  • Robin Mobile (KPN)
  • Simpel (T-Mobile)
  • Simyo (KPN)
  • Youfone (KPN)

Scroll naar boven