sim only per maand opzegbaar

Sim Only Zonder Data

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je altijd de juistemogelijkheid. Bij Beleasy vind je de betere Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Ben.Het maakt niet uit of je het meestgoedkope Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Wat is Sim Only?

Als je een abonnement in combinatiemet een smartphone hebt gekocht zijn de mobieleaanbieders na één 12 maanden vereist om kosteloos de simlock eraf te halen. Binnen het 1stejaar kan er een bedrag gevraagd wordenom de telefoon simlock vrij te maken. Ook als jeop een later moment je mobiele telefoon wilt verkopen ishet handig om een simlockvrije toestel te hebben,simlockvrije smartphones verkopen namelijk een stuk beter!

Ik heb nog geen Mobiel abonnement of wil een extra mobiel abonnement. Wat zijn de mogelijkheden?

Heb je nog een goed werkende mobieletelefoon waar je tevreden over bent, of ben je van planeen losse mobieltje aan te schaffen, dan is hetslim om een los Sim Only contract af te sluiten. Let er wel op dat jeeen contract neemt dat past bij je verbruik.

De meeste providers bieden Sim Only abonnementen aan waarbij deinhoud van de service(clusterdata, minuten en sms’jes per maand) veelal identiekis aan de inhoud van abonnementen waarbij onmiddellijk een nieuwe mobiele telefoon wordtgeleverd. Bijvoorbeeld Telfort en Simpel.een mobile device zonder simlock|simlock vrije willkeurige mobieltje} benodigd. Dat houdt in dat niet alle smartphones geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst verkregen is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de smartphone verwijderen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Welk internet en mobiel bellen abonnement het goedkopere bij jou past hangt af van diverse onderwerpen. Zo is het van betekenis om vooraf te bekijken hoeveel data je op dit moment gebruikt en hoeveel je denkt te gaan blijven gebruiken. Hoe in de regel bel je met je telefoon? Vind je het doorslaggevend dat je razend eenvoudig internet hebt? Of maak je inderdaad alleen gebruik van internet via een wifi verbinding? Dit soort vragen bepalen het type abonnement zonder smartphone dat je nodig hebt en de maandelijkse abonnementskosten die daarbij komen kijken.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je eenmaal hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken wilt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens aanbieders die een Sim Only contract met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een Sim Only abonnement van een maand kan leuk zijn als je een mobiele telefonie bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een internet en mobiel bellen abonnement van 24 maanden afsluit.}

Wanneer kan ik overstappen?

Wie wil overstappen, moet eerst weten of hij of zij eenmaandelijks of een elk jaarovereenkomst heeft. Bij SimOnly aanbieders kunnen abonnees in de regel maandelijks overstappen. Decontractduur is normaal gesproken 1 maand, 12 maanden, of 24 maanden.

Bellers kunnen 2 maanden voor het einde van hethuidige contract de overstap naar een anderetelecomprovider regelen. Het nieuwecontract gaat dan in, als het oude is afgelopen.

Waarom betaal ik de 1ste maand meer?

Voor het aan gaan van een nieuwabonnement, maakt de telecomproviderkosten. De meeste providers brengen die kosten bij denieuwe abonnee in rekening. Een aantalaanbieders verrekenen die kosten met de 1stemaand, andere personen laten de aansluitkostenapart betalen.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverschillende providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagemaandkosten en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je ook nog lekker met je vertrouwde apparaatblijven bellen.

Ik heb een goede Sim Only aanbieding gevonden bij mijn huidigetelecomaanbieder. Wat gebeurt er nu?

Je hebt een nieuw SimOnly contract uitgekozen en bent er zeker van dat je jouwcontractuele verplichtingen van je ‘oude’ contract volledig bentnagekomen.

Het enige dat je nu hoeft te doen is contact op te nemen metje huidige aanbieder of met departij waarbij je het Sim Onlycontract gaat aan gaan, om door te geven dat jewilt overstappen naar het Sim Onlyabonnement dat je hebt geselecteerd.

Vervolgens zal je Sim Only contract ingaan op het moment dat je ‘oude’contract stopt met een maximum van 30 dagen naafloop van dit ‘oude’ abonnement. Dat is mede afhankelijk van het moment waaropje doorgeeft dat je wilt overstappen naar het door jou geselecteerde Sim Only abonnement.

Bij de meeste providers kun je bovenstaandetevens regelen door in te loggen op de pagina van je huidigeprovider. Wel zoduidelijk.

Overstappen naar een SimOnly abonnement bij je huidigeprovider levert zeker voordelenop. Zo betaal je geen activatie- of aansluitkosten en bij de meeste partijenkrijg je ook korting. Dit laatste omdat je wel tekent voor een nieuwelooptijd van het contract.

Uitsparen door een Sim Onlyinternet abonnement te verlengen

Wil je besparen opje maandelijkse kosten voor bellen, sms’en en internetten? Verlengdan je mobieltje abonnement in de vormvan een Sim Only. Eenabonnementsverlenging in de vorm van een SimOnly abonnement bij je huidigetelecomaanbieder zal alin enkele stappen enkele euro’s tottientallen euro’s kunnen schelen. Het verlengen van jesmartphonecontract is gebondenaan van je telecomprovider. Enkele aanbieders hanteren 3 maand voor afloopvan het contract, maar andere aanbieders hanteren 6 maand. Hetverlengen van je telefoon abonnement kanook nog eens tot maximaal 3 maand na verloop van jecontract datum. Controleer wanneer jecontract afloopt bij jetelecomaanbieder en sluitogenblikkelijk een voordelig Sim Only contract af. De verlenging van jesmartphonecontract gaat pas in vanaf het moment dat deovereenkomst datum verstreken is.

Scroll naar boven