sim only met nummerbehoud

Sim Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-abonnement datgoed bij jou past? Beleenvoudigen simpel helpt je makkelijk te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je immer de juistemogelijkheid. Bij Belgemakkelijk vind je de slimste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als KPN en Simpel.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Sim Only vergelijken: voor wie?

Een Sim Onlycontract is ideaal voor de volgende 2 situaties:

  1. U heeft nog een (simlock vrije)telefoon
  2. U koopt een los toestel

Vergelijk Sim Only,kies zelf wat je nodig hebt en kies zelf hoeveel je maandelijks kwijt wilt zijn. Een Sim Only contract vinden isgemakkelijk. In de meeste gevallen zorgt nieuweprovider voor nummerbehoud en uw nieuwe simkaart wordtdoorsneethuisgestuurd.

Let op! Als u overstapt van een andereaanbieder, kan het zijn dat uwtoestel niet simlock-vrij is. Controleer of uwtelefoon simlock vrij is voordat ueen Sim Only abonnementbestelt of tijdens het SimOnly vergelijken. Neem contact op met uw huidigeprovider als u uwtelefoon simlock vrij wilt laten maken.

Sim Only nummerbehoud

Stap jij over op een nieuw Sim Only abonnement, maar wil je mobieletelefoon nummer behouden? Dit is mogelijk, maar het iswel doorslaggevenddat je dit aangeeft bij het invullen van je gegevens. Als je het nietdoorgeeft, is de kans groot dat nummerbehoud later niet meer eenoptie is.Tevens voor Sim Only metnummerbehoud ben je aan het juiste adres.

De nadelen van Sim Only

Een een mogelijkheidgebrek van een abonnement is dat je alsconsument zelf over eentelefoon moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije telefoon} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de provider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van de mobiele telefoon weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de afnemer nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe toestel moet kopen.

Kies het juiste Sim Only contract

Om te bepalen welk telefonie abonnement voor jou het slimste is raden wij aan om naar je bel- en internetverleden te kijken van de afgelopen 4 maanden. Dat is waarschijnlijk voldoende om een een idee te krijgen in je gebruik.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je bestellen wilt, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Bij de meeste telecom bedrijven kun je kiezen tussen een periode van 1 of twee jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je nodig hebt, wordt het tijd om de contractduur te kiezen. Er zijn Vandaag de dag echter tevens Sim Only aanbieders die een Sim Only contract met een duur van het contract van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een contract zonder mobiele telefoon van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je maandelijks veel meer dan wanneer je een abonnement van 24 maanden afsluit.}

Vergelijken van Sim Only abonnementen loont

We blijven het zeggen, maar het is ook echt waar.Net als het vergelijken van de prijzen van jetelefoonabonnement, energieleverancier,zorgverzekering eninternetcontract kun je tevens flink besparen op de vaste lasten van je contract zonder mobieltje. De prijzen van een telecomabonnement kunnen per maandveranderen en zijn per SimOnly aanbieder verschillend. Als je ervoor kiest om over testappen naar een nieuwe aanbieder met een abonnement zondersmartphone is het aan te raden om gebruik te maken van een Sim Only vergelijkingssite. Zo weet jezeker dat je nooit te veel betaalt. Wij begeleiden je graagen tonen je een uitgebreid overzicht van alleaanbieders en hunaanbiedingen. We werken de prijzen dagelijks bij zodat ze altijd actueel zijn.

Kies een goedkoop Sim Only abonnement

Vandaag de dag iseen Sim Only zo’n beetje depopulairste abonnementsvorm voor een mobiele telefoon.Dat komt met name doordat een Sim Only veel voordeligeris dan een regulier abonnement. Bij een Sim Only abonnement ontvang je slechtseen simkaart en geen mobieltje. Dat is dus wat een Sim Only is.

Doordat je blijft bellen met je bestaande smartphone , bespaar je veel overtollige kosten. De premie die je normaliter voor je ‘kosteloos smartphone ’ betaalt, valt weg bij een Sim Only en dientengevolge houd je veel lagere maandelijkse abonnementskosten over.

Waarom een Sim Only abonnement?

Zoals gezegd bel je met een Sim Only aanbieding veel voordeliger dan met eennormaal abonnement. Bovendien hoef je nergens aan vast te zitten, want er zijnverscheidene providers metmaandelijks opzegbare abonnementen. Naast de lagepremie en de vrijheid om te gaan en staan waar jewilt, kun je tevens nog lekker met je vertrouwde toestelblijven bellen.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only contract ontvang jemeestal een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de telecomprovider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primabeslissing wanneer je al een mobieletelefoon hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe smartphone , dan is hetgewenst om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een losse telefoon tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alscontract worden geleverd. Dit is ookdoelmatig als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet belangrijkdat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een 12 maanden in je bezithebt) voor nikssimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Voordelen Sim Only internet

Een Sim Onlycontract boven een mobieltje plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige aanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je mobiele telefoonabonnement bij je huidigetelecomaanbieder houdt in nietsmeer dan dat je een nieuw contract aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je overeenkomst zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven