onbeperkt internet sim only

Simkaart Vergelijken

Ben je op zoek naar eenSim Only-contract datgoed bij jou past? Belgemakkelijk helpt je easy te vinden wat je zoekt. Je kunthier alle abonnementen in de vorm van een SimOnly vergelijken en zo maak je te allen tijde de juistemogelijkheid. Bij Beleenvoudig vind je de beste Sim Only-aanbiedingen van alle groteaanbieders als Vodafone en Youfone.Het maakt niet uit of je het meest voordelige Sim Only-abonnementzoekt of een Sim Only-deal met eengrote databundel en veel belminuten: je zit hier goed!

Waarom Sim Only vergelijken?

Wanneer u nog tevreden bent over uwhuidige smartphone kunt u ervoor kiezen om enkeleen Sim Only contractaf te sluiten. Bij ons kunt u easy Sim Only vergelijken met de SimOnly vergelijker, we vinden het namelijk van invloed Sim Only abonnementen vergelijken makkelijker gaat. Daarom krijgt ubij elk abonnement gegevens over:

 • Wat deabonnementskostprijs elke maandis.
 • Wat de totale korting op uwabonnement is.
 • Wat de totale abonnementskostprijselke maand is.
 • Wat de aansluitkosten, verzendkosten enkosten voor nummerbehoud zijn.
 • Wat de kosten is vooraanvullende diensten zoals onbeperkt sms’en en/of internet.

Vergelijk Sim Onlyabonnementen en bekijk wat voor u de voordeligste beslissingis. Maakt u bijvoorbeeld veel gebruik van het internet enbelt u nog maar amper? Of bent u nog echt van het sms’en? uiteraardkunt u het ook allemaal kiezen, dat is volledigaan u. Bij het Sim Onlycontract vergelijken is het van betekenis dat u met meerdere dingen rekening houdt:

 • Hoeveel belminuten u per maand nodig heeft.
 • Hoeveel sms-berichten u permaand nog verstuurt.
 • Hoeveel MB aan mobiel internet u elke maandverbruikt.

Wanneer u uw smartphone gedrag in kaart heeft gebracht, kunt u Sim Only abonnementen vergelijken.vindt u tal van goedkope Sim Onlyabonnementen, er zit er altijd wel eentje die bij upast.

Sim Only verlengen

Omdat het om een Sim Onlymet nummerbehoud gaat, blijf je gebruikmaken van dezelfde simkaart. Ditbetekent dus tevens dat je jouw eigen telefoonnummerbehoudt. Op het moment dat je een SimOnly abonnement hebt en je deze niet verlengt of opzegt, danloopt het abonnement stilzwijgend door. In niet alle gevallen verlies je dan ook de maandelijksekorting die, meestal, alleen voor de 1ste contractperiodegeldt.

De nadelen van Sim Only

Een een optieschaduwzijde van een Sim Only abonnement is dat je alsafnemer zelf over eentelefoon moet beschikken. Er zal moetenworden berekend of dit voordeliger is. zonder simlock|simlock vrije gangbare smartphone } benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gekocht is? Alleen de telecomprovider waarbij de smartphone oorspronkelijk is verkregen, mag de simlock van het mobieltje weghalen. In de praktijk houdt in dat meestal dat de koper nog een tijd bij de oude aanbieder moet blijven, of zelf een nieuwe mobiele telefoon moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only abonnement

Pak je rekeningen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt verbruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe Sim Only abonnement een grotere databundel te bestellen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de cluster wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel telecom bedrijven bieden trouwens de kans om tijdens je telecomabonnement omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je een keer hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de termijn van het contract te kiezen. Bij de meeste aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 1 of 2 jaar. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het abonnement te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook Sim Only aanbieders die een Sim Only abonnement met een contractduur van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse onkosten omlaag gaan als je een overeenkomst voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een aanbieders eens wilt testen, maar als je er langer consument blijft betaal je elke maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Kan ik mijn telefoonnummer meenemen naar een anderetelecomprovider?

Overstappers kunnen meestal gebruikmaken van ‘nummerbehoud’. De nieuwetelecomaanbieder onderhandelt dan met deoude provider over het overdragenvan het huidige telefoonnummer. Zodra beide partijen akkoord zijn, wordt hettelefoonnummer omgezet.

Nummerbehoud gebruiken? Laat de nieuweaanbieder de overstap regelen. Denieuwe telecomaanbieder moet hetnummerbehoud eerst bevestigen, alvorens het oude overeenkomst bij deandere provider op te latenzeggen.

Wat voor smartphonecontract sluit jij af?

Veel smartphone gebruikerskomen meestal voor een dilemma te staanals ze hun telecomcontract kunnenverlengen. Gaan ze door met de huidige provider of stappen ze over?De mogelijkheid hangt vaak van meerdere factorenaf. Denk bijvoorbeeld aan de maandelijkse kosten, devoorwaarden van de polis en deprijs voor een mobieltje. Om hier antwoorden op te krijgen is grondresearch voor nodig. Dat kost over het algemeen veelenergie, want het is veel uitzoekwerk. Via dit artikel gaan we jouproberen op weg te assisteren door de grote verschillen inkaart te brengen tussen een abonnement met mobieltjeen een Sim Only abonnement.

Sim Only abonnement

Als iemand aan SimOnly hoort, dan denkt diegene gelijk aan de lage kosten iederemaand. Dit is tevens de reden dat veel consumentenoverstappen en kiezen voor een Sim Onlyabonnement. Voor een paar euro elkemaand zijn ze voorzien van genoeg belminuten en MB’s. Veelproviders merken ook op dat Sim Only telkens populairder wordt en gaanhierdoor de strijd met elkaar aan. Er worden soms helevoordelige telefoonabonnementengedekt om mobieltjegebruikers te lokken. Dit heeft zekerveel invloed op de keus van deaanbieder. Echter moet eengebruiker tevens kijken naar het duur van hetcontract en het opzegtermijn. Bij de meeste Sim Only provider isdat heel flexibel, maar welbeschouwd kunnen daar ookverschillen in zitten. Laat je dus niet om de tuin leiden en doe grondigresearch wat iedereen te bieden heeftvoorafgaand je eenkeuze maakt.

Contract met een smartphone

Waar voorheen de abonnementen met mobieletelefoon erg populair waren, zo is het tegenwoordig eenstuk minder gesteld. In de tijden van bezuinigen kiezen veel klantenin de regel voor de goedkope mogelijkheden. Sim Only gaat het in deze kwestiewinnen van een abonnement met mobieletelefoon. Hoewel je bij deze abonnementssoort een kosteloos mobieltje krijgt, hebben veel klantengeen zin om iedere maand zoveel neer te leggen. Bovendien gaat eenieder telkens zuiniger met hun smartphone om, dus is deoptie voor een nieuw mobieltje isgeen trigger meer om voor een duurder abonnement te gaan. Wij wensenje veel succes met de mogelijkheid voorhet volgende smartphoneabonnement.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande abonnement (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige telecomaanbieder. Zorg er welvoor dat je jouw contract actief verlengt, en daarmee eennieuw abonnement afsluit. Want tevens bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur worden. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,waardoor je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestaltevens nieuwe lagere tarieven.

Stap je over vantelecomaanbieder, dan wil jezeker wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enaldus kun je bij alleproviders zonder extrakosten gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal dithelemaal voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerop de keper beschouwd naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud maximaal twee maanden voor het einde van je huidige overeenkomstaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, meestal aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een abonnement zonder een nieuwe smartphone.

Bij een SIM-only contract ontvang jevrijwel altijd een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de provider en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primaoptie wanneer je al een mobieltje hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetinteressant om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel apparaat alsabonnement worden geleverd. Dit is met namedoelmatig als je het geen probleemvindt om het toestel in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only contract dan ishet van belangdat je de beschikking hebt over een simlockvrije mobieletelefoon. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het apparaat (alsje het langer dan een kalenderjaar in je bezithebt) zonder kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het apparaatgekocht hebt.

Welke aanbieders bieden Sim Only abonnementen aan?

SIM-only abonnementen worden gedektdoor diversetelecomaanbieders. Aanbiederszijn onder te verdelen in netwerk aanbieders en virtueletelecomaanbieders, tevens welMVNO’s genoemd.

Een netwerk telecomaanbiederheeft de beschikking over een eigen fysiek netwerk. gewoonlijk bieden zij virtueleproviders toegang tot haar fysieke netwerk. Uitbreiding enonderhoud van het fysieke netwerk ligt volledig bij de betreffende netwerkaanbieder. onsland kent 4 netwerktelecomaanbieders:

 • KPN
 • T-Mobile
 • Vodafone
 • Tele2 (Tele2 heeft alleen een eigen 4G-netwerk.Voor 3G diensten maakt zij gebruik van het netwerk van T-Mobile)

Een virtueletelecomaanbieder wordt meestal afgekort als MVNO (Mobile Virtual Network Operator).Een MVNO heeft zelf geen eigen fysiek netwerk enkoopt capaciteit in bij een netwerktelecomprovider. MVNO’s richten zichveelal op eenexpliciete doelgroep. Hieronder tref je eenoverzicht aan van enkele virtuele aanbieders die actief zijn inHolland. De vetgedrukte namen betreft partijendie onafhankelijk inkopen en geen onderdeel zijn van een netwerkprovider:

 • Ben (T-Mobile)
 • hollandsnieuwe (Vodafone)
 • Robin Mobile (KPN)
 • Simpel (T-Mobile)
 • Simyo (KPN)
 • Youfone (KPN)

Scroll naar boven