sim only per maand opzegbaar

Tarieven Sim Only

Vind u het lastig kiezen?Wij begeleiden u daarmee. Met Sim Only vergelijken van onze site vergelijkt u devoordeligste abonnementen. Ustelt zelf het contract samen en u kiest zelf deaanbieder. De voordeligste Sim Only abonnementen bij degoedkopere providers engoede service.

Waarom Sim Only?

Loopt de contractperiode van je abonnement op zijn eind, ben jetevreden over mobieltje die je hebt en heb jegeen behoefte om te upgraden naar een nieuwer mobieltje , dan is hetverstandig om over te stappen naar een Sim Only abonnement. Overstappen naar een Sim Only abonnement isdaarom een goede wijze om je maandelijkse uitgaven voor een Mobiel abonnement aanzienlijk teverlagen. En dat zonder in te boeten op de inhoud van de service (debundeldata, het aantal belminuten en het aantal sms’jes).

Een tweede gewin is dat je kunt kiezen voor eenelke maand opzegbaar abonnement. Je benthierdoor veel flexibeler om over te stappen naar een anderetelecomaanbieder. Bij eenabonnement inclusief mobieltje tekenje een overeenkomst voor een of tweejaren x 54 mm), de Full-sizeSIM danwel de gangbareSIM.

De Full-size SIM werd opgevolgd door de Mini-SIM met eenformaat van 25 x 15 mm. Deze vind je met name terug in oudere mobiele telefoons.

Na de Mini-SIM kwam de Micro-SIM (15 x 12 mm). Nog kleinerals gevolg van de telkens kleiner wordende mobieltjes. Eind 2012 werd er voor het eerst gebruikgemaakt van een Nano-SIM kaart (Apple iPhone 5). Deze heeft een omvang van 12,3x 8,8 mm.

Niet alle Sim-kaarten passen in alle mobieletelefoons. Micro-SIM kaarten passen vrijwel altijd wel in oudere mobiele telefoons, terwijl nieuwemodellen het meest gebruik maken van Nano-SIMkaarten. Het in gebruik nemen van een nieuwe smartphone meteen ander type simkaart leverde hierdoor veel gedoe op engedoe met bijvoorbeeld kaarthoudertjes/kaartvergroters enhet zelf op maat knippen van te grote simkaarten. Gelukkig bieden deproviders tegenwoordig zelf de oplossing. Je kunt een (gratis)kaartwissel inclusief nummerbehoud aanvragen als je een nieuwe mobiel hebtgekocht en je oude kaart kan er niet in. Dan krijg je een nieuwe simkaart waaralle driegewoneformaten inzitten, je kunt het formaat dat je benodigd er uitdrukken.

De diverse simkaarten

Bij Sim Only,oftewel simkaart only, betaal je alleen voor het contract dat opde voor niks simkaartstaat. Er zijn simkaarten in 3 diversesoorten: je hebt eenalgemenesimkaart, een micro simkaart en een nano simkaart. Hiervan is deeenvoudigesimkaart de grootste, gevolgd door de micro simkaart en de nano simkaart.Demeest populaire mobiele telefoons die de laatste jarenuitgebracht zijn, zoals de iPhone 5/6 en de Samsung Galaxy S6, maken gebruikvan een nano simkaart. De iets oudere smartphones hebben over het algemeen een micro simkaart nodig. Destandaardsimkaart wordt steeds minder gebruikt in mobieltjes.

Als je een Sim Onlycontract bestelt, krijg je bij de meeste providerseen 3-in-1 simkaart. Dit houdt in dat je immer dejuiste simkaart hebt voor je mobiele telefoon ;je simkaart knippen is dus niet nodig. Als detelecomaanbieder van jeoptie geen 3-in-1 simkaart levert,krijg je bij je bestelling dekeuzemogelijkheid voor een bepaald soortsimkaart.

Tips eninformatie over het vergelijken van een Sim Only abonnement

Een abonnement voor je telefoonkan betaalbaar zijn! volmaakt niet als je al in het bezit bent van eengoede mobieltje . Voorpersonen die kunnen overstappen naar eennieuw internet en mobiel bellenabonnement en niet meteen de behoefte hebben om een nieuwetelefoon te kopen is er dezogenoemde “SimOnly”. Een abonnement zondersmartphone is een contract voortelefonie waarbij je alleen een simkaartkrijgt en dus zelf een smartphonein huis moet hebben. Het voordeelhiervan is dat de uitgaven die je af en toe betaaltaanzienlijk minder veel zullen zijndan bij een contract metmobiele telefoon . Zo is het bij een Sim Only heelstandaard dat je een internet en mobielbellen abonnement aangaat voor €10,- tot €20,- per maand, terwijl de meeste toestellen met een abonnement pasbeginnen bij 26 euro. Je bespaart al gauw veel geld op de onkosten van je abonnement. zonder simlock|simlock vrije Samsung smartphone} benodigd. Dat houdt in dat niet alle mobieltjes geschikt zijn voor een Sim Only abonnement. Nog ergens een oude smartphone liggen, die bij een oud overeenkomst gebruikt is? Alleen de telecomaanbieder waarbij de smartphone oorspronkelijk is besteld, mag de simlock van de mobiele telefoon afhalen. In de praktijk houdt in dat vaak dat de koper nog een tijd bij de oude provider moet blijven, of zelf een nieuwe smartphone moet aanschaffen.

Kies het juiste Sim Only contract

Pak je facturen er eens bij en ga na hoeveel internetkosten je hebt gebruikt. Zat je telkens buiten je bundel? Dan raden wij aan om bij je nieuwe abonnement een grotere MB bundel te nemen. Bleef je keurig binnen je bundel? Blijf dan bij de bundel wat je hebt of ga zelfs iets omlaag. Veel aanbieders bieden trouwens de kans om lopende je contract voor telecom omhoog en omlaag te gaan in je bundel.|

Sim Only voor 1 maand, 12 maanden of 24 maanden

Als je nu hebt bedacht hoeveel belminuten en MB’s je gebruiken kunt, wordt het tijd om de contracttermijn te kiezen. Bij de meeste Sim Only aanbieders kun je kiezen tussen een periode van 12 of 24 maanden. Als je eenmaal hebt bepaald hoeveel belminuten en MB’s je benodigd, wordt het tijd om de duur van het contract te kiezen. Er zijn tegenwoordig echter ook providers die een Sim Only abonnement met een duur van het abonnement van een maand aanbieden. Bedenk goed dat je maandelijkse kosten omlaag gaan als je een contract voor een langere periode afsluit. Een telecomabonnement van een maand kan leuk zijn als je een telecom bedrijven eens wilt testen, maar als je er langer klant blijft betaal je per maand veel meer dan op welk moment je een telefonie abonnement van 24 maanden afsluit.}

Welke simkaarten zijn er?

Er zijn drie formaten simkaarten: hetordinaireformaat, micro sim en nano sim. Heteenvoudigeformaat werd ook vroeger gebruikt. Tegenwoordig gebruikenproviders hetformaat nog nauwelijks. De meeste telefoons hebben nu eenaansluiting voor een micro simkaart. Alleen de allernieuwste mobieltjes gebruiken een nano simkaart.

De meeste aanbieders leveren de simkaart op alle formaten. Dekoper van het telefonie abonnement kan dan zelf de kaarten uitdrukken.

Wat is het verschil tussen 3G en 4G?

4G is een nieuwere techniek voor internetverbinding op demobiele telefoon. 3G en 4G verschillen ook in de snelheid: bij 3G kan de gebruiker maximaal achtMbit per seconde gebruiken. Bij 4G is dat 150 Mbit per seconde. 4G werkt alleenop nieuwere mobieltjes, terwijl 3G op veruit demeeste telefoons werkt.

Overstappen, of juist verlengen? En hoe zit dat met nummerbehoud?

Als je bestaande contract (bijna)is afgelopen, kun je overstappen naar wie jewilt. Je kunt overstappen naar een andereprovider, of juist verlengen bijje huidige provider. Zorg er welvoor dat je je contract actief verlengt, en daarmee eennieuw contract afsluit. Want ook bij je eigentelecomprovider kan stilzwijgendverlengen erg duur zijn. Zo kan het voorkomen dat na afloopvan je contract een bepaald actietarief komt te vervallen,en je opeens meer gaat betalen. Door zelf je Sim Only te verlengen, ga je een nieuwabonnement aan met meestalook nieuwe lage tarieven.

Stap je over vanaanbieder, dan wil jevanzelfsprekend wel je bestaande mobielenummer behouden. Die mogelijkheid is wettelijk geregeld, enderhalve kun je bij alleproviders gratis gebruikmaken van nummerbehoud. Je nieuweaanbieder zal ditvolledig voor je regelen. Zij zeggen je huidigeovereenkomst op en laten je weten op welk moment je nummerper slot van rekening naar hen over gaat. Hetenige waar jij op hoeft te letten is dat je het nummerbehoud tenhoogste 2 maanden voor het einde van je huidige contractaanvraagt.

Wat is een SIM-only abonnement?

Een SIM-only abonnement, vaak aangeduid als SIM-only, Sim Only of SimOnly, is een contract zonder een nieuwe mobieltje.

Bij een SIM-only abonnement ontvang jenormaal gesproken een bundel met minutenen/of sms’jes en/of data. Je betaalt voor de aansluiting en het gebruik van hetnetwerk van de aanbieder en nietvoor een smartphone. Je krijgt een nieuwe simkaart, met behoud vannummer als je dat wilt.

Een SIM-only contract is een primakeus wanneer je al een smartphone hebt en daar nog tevreden over bent. En eenSIM-only contract kan stukken goedkoper uitvallendan aanbiedingen waarin wel een mobieltje isopgenomen.

Wil je wel een nieuwe mobieletelefoon , dan is hetslim om SIM-only abonnementen met de aanschafvan een los toestel tevergelijken met abonnementen waarbij zowel toestel alsabonnement worden geleverd. Dit is vooralbruikbaar als je het geen probleemvindt om het apparaat in een keer te betalen.

Stap je over naar een SIM-only abonnement dan ishet doorslaggevenddat je de beschikking hebt over een simlockvrije smartphone. Meestal is dat het geval. Is dat niet zo, dan kan het toestel (alsje het langer dan een jaar in je bezithebt) zonder extra kostensimlockvrij worden gemaakt door de partij waar je het toestelgekocht hebt.

Pluspunten Sim Only internet

Een Sim Onlyabonnement boven een smartphone plusabonnement verkiezen zal betekenen dat je maandelijks bespaart op je mobiele telefoonkosten. Bij je huidige telecomaanbiederzul je ook nog eens meer korting krijgen wanneer jekiest voor het verlengen van je smartphone abonnement.Het verlengen van je smartphoneabonnement bij je huidigetelecomprovider betekent nietsmeer dan dat je een nieuw overeenkomst aangaat voor een zekereperiode. Doordat je kiest voor het verlengen van je contract zalde telecomaanbieder je belonen met extragewin op je Sim Onlyabonnement. Je moet zelf actie ondernemen om te verlengen, want laat je hetsmartphoneabonnement stilzwijgend doorlopen dan ontvangje geen extra korting.

Scroll naar boven